Nowe przepisy dotyczące karania pijanych kierowców budzą coraz większe kontrowersje

Zaostrzenie kar dla pijanych kierowców, obejmujące możliwość konfiskaty pojazdu, budzi niemałe kontrowersje. Wątpliwości dotyczą między innymi nierówności kar za to samo przestępstwo – w zależności…

Zobacz więcej... Nowe przepisy dotyczące karania pijanych kierowców budzą coraz większe kontrowersje