Ministerstwo Infrastruktury nie zmieni zasad parkowania

Po 21 września tego roku samochody nadal będą miały możliwość zatrzymania się lub postoju na chodnikach. Nowe przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń ani niedogodności dla kierowców, pieszych czy rowerzystów – oświadczył resort infrastruktury.

Przez media przetoczyła się niedawno burza pod hasłem: rząd chce zakazać parkowania aut na chodnikach. Wywołany do tablicy resort infrastruktury, autor nowelizacji przepisów „Prawa o ruchu drogowym”, które będą obowiązywały od 21 września br., twierdzi, że w żaden sposób nie zmieniają one obowiązującej możliwości zatrzymania lub postoju samochodu na drodze dla pieszych, czyli według obowiązującej jeszcze nomenklatury – na chodniku. – Naszym głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z nowych przepisów wynika, że zarządy dróg powinni dążyć do takiego projektowania dróg i zatwierdzania projektów organizacji ruchu, które zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Nowe przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń ani niedogodności dla kierowców, pieszych czy rowerzystów – twierdzi Rafał Weber, wiceminister infrastruktury

Resort, w opublikowanym na swojej stronie internetowej komunikacie, zaznacza, że po zmianie przepisów nadal będzie możliwe zatrzymanie lub postój kołami jednego boku lub przedniej osi samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t na drodze dla pieszych. Jednym z warunków jest, by szerokość chodnika (a więc części składowej drogi dla pieszych, która pozostaje do dyspozycji pieszych) była nie mniejsza niż 1,5 m.

Z kolei według ministerstwa Infrastruktury, zmiana wprowadzona przepisami znowelizowanej ustawy o „Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw” ma na celu zlikwidowanie obecnie występującego „dualizmu pojęciowego”. Nowe przepisy techniczno-budowlane, które stosuje się do budowy lub przebudowy dróg publicznych, porządkują definicje ujęte w przepisach i wprowadzają podział drogi dla pieszych na trzy części:

• chodnik – przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu tzw. urządzenia wspomagającego ruch;

• pas buforowy, który przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów, może być przeznaczony np. do postoju lub zatrzymania pojazdów;

• pas obsługujący, przylegający do chodnika od strony granicy pasa drogowego (np. przy budynku), przeznaczony do pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku (np. prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej, sytuowania urządzeń drogi lub obiektów małej architektury, np. podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody do budynku).

Jak podkreślają przedstawiciele resortu infrastruktury, zgodnie z nowymi przepisami droga dla pieszych musi składać się co najmniej z chodnika, który zapewnia bezpieczne poruszanie się pieszych po przeznaczonej dla nich części drogi. – Ponadto nieprawdziwe są informacje (medialne – przyp. red.) o zmniejszeniu wymaganej szerokości chodnika na drodze dla pieszych. Zgodnie z nowymi przepisami techniczno-budowlanymi minimalna szerokość chodnika powinna wynosić 1,80 m. Dotychczasowe przepisy wymagały, aby szerokość chodnika odsuniętego od jezdni wynosiła jedynie 1,50 m. Zarówno w obecnych, jak i nowych przepisach dopuszczono możliwość odstępstwa od tych szerokości, ale jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach. Możliwe będzie zwężenie chodnika do nie mniej niż 1 m, ale pod warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania się osób ze szczególnymi potrzebami.

Źródło: IBRM Samar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *