Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych rozpoczyna współpracę z Ecologic

Stowarzyszanie Kierowników Flot Samochodowych (SKFS), organizacja skupiająca szefów flot zarządzających łącznie 90 tysiącami pojazdów w Polsce oraz Ecologic – dostawca nowoczesnych rozwiązań do digitalizacji i…

Zobacz więcej... Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych rozpoczyna współpracę z Ecologic