Na terenie MTP odbędą się pierwsze targi wodorowe

W urzędzie marszałkowskim w Poznaniu podpisano deklarację o współpracy w ramach Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. W planach sygnatariuszy jest m. in.: zakup wodorowych autobusów, ale także organizacja pierwszych targów wodorowych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP). Dokument parafowali m. in.: prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i marszałek województwa Marek Woźniak.

Dokument jest potwierdzeniem woli współpracy na rzecz rozwoju Wielkopolskiej Doliny Wodorowej oraz zaangażowania w rozwój całego krajowego ekosystemu opartego o technologie wodorowe. To wyzwanie, które stoi przed lokalnymi samorządami, instytucjami naukowymi oraz przedsiębiorstwami.

Zdaniem sygnatariuszy Wielkopolska Dolina Wodorowa pozwoli na wykorzystanie potencjału regionu w dążeniu do aktywnego włączenia się z rodzimymi rozwiązaniami technologicznymi w światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze. Wzmocni też pozycję konkurencyjną Wielkopolski. Deklarację podpisali przedstawiciele województwa – na czele z marszałkiem Markiem Woźniakiem oraz Jackiem Bogusławskim, przewodniczącym Wielkopolskiej Platformy Wodorowej – prezydenci największych wielkopolskich miast, rektorzy uczelni i przedstawiciele biznesu.

Autobusy na wodór już za rok

Technologie oparte na wodorze to nowoczesne rozwiązania, które powinniśmy wspierać. Mam nadzieję, że już wkrótce uda się zakupić dla Poznania 84 autobusy z napędem wodorowym. Wysłaliśmy już wniosek o dofinansowanie. Jeśli projekt się powiedzie, podzielimy się swoimi doświadczeniami z innymi miejscowościami regionu. Dbałość o jakość powietrza i rozwój alternatywnych źródeł energii jest naszą powinnością – powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Warto przypomnieć, że MPK Poznań przesłało wniosek o dofinansowanie zakupu 84 autobusów wodorowych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli otrzyma wsparcie, rozpocznie procedurę zakupową – wówczas autobusy mogłyby pojawić się w Poznaniu w latach 2022-2025. Chodzi o 38 pojazdów o standardowej długości 12 metrów oraz 46 przegubowych, 18-metrowych.

MPK Poznań nie tylko chce pozyskać środki na zakup autobusów z napędem wodorowym, prowadzi także rozmowy na temat możliwości tankowania pojazdów w zewnętrznych firmach, ale również dostarczania wodoru do stacji tankowania, którą docelowo zamierza na własne potrzeby wybudować. Być może po stolicy Wielkopolski jeździć będą autobusy wodorowe z podpoznańskiej firmy Solaris Buch&Coach (Urbino 12 hydrogen), które były już testowane na ulicach miasta.

W grudniu 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Regionalną Strategię innowacji dla Wielkopolski 2030. Jej najważniejszym celem jest rozwój gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. Strategia uwzględnia zapisy obowiązujących dokumentów europejskich oraz krajowych.

Pierwsze targi wodorowe na terenie MTP

Wielkopolska Dolina Wodorowa jednoczy nas na rzecz rozwoju tej technologii. Cieszę się, że będziemy współpracować. Już teraz prowadzone są rozmowy, aby pierwsze targi wodorowe odbyły się właśnie tutaj, na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wierzę, że odniosą one sukces – stwierdził Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego odpowiedzialny za WPW.

Wielkopolska stworzyła już pierwszą strategię neutralności klimatycznej – na początku dotyczącą wschodniej części regionu. Sygnatariuszami deklaracji są: marszałek Województwa Wielkopolskiego, przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, prezydenci: Poznania, Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego, przedstawiciele władz uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego, a także przedstawiciele biznesu: Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A, Solaris Bus&Coach sp. z o.o., Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

Źródło: ORPA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *