Program „Mój elektryk” po I półroczu 2023

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zaprezentował wyniki za I półrocze 2023 roku, w tym dane dotyczące ścieżki i leasingowej programu „Mój elektryk”, której bank jest jedynym operatorem.

Według Grupy BOŚ minione półrocze to okres utrzymującego się dużego zainteresowania dopłatami do leasingu samochodów elektrycznych w ramach programu „Mój elektryk” uruchomionego pod koniec 2021 roku. W pierwszej połowie 2023 roku do banku wpłynęło ponad 3,3 tys. wniosków o dopłaty do leasingu na łączną kwotę ponad 116 mln zł. Narastająco od momentu uruchomienia ścieżki leasingowej programu liczba złożonych wniosków sięgnęła przeszło 9 tysięcy na łączną kwotę ponad 300 mln zł. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (operatora całego programu „Mój elektryk”) zatwierdził już dopłaty do blisko 8 tys. pojazdów, a łączna wartość zatwierdzonych wniosków przekroczyła 265 mln zł.

W maju 2023 r. NFOŚiGW zaakceptował wniosek BOŚ o zwiększenie puli środków na dopłaty do leasingu o 150 mln zł, do 400 mln zł. W tym roku do programu przystąpiło 5 kolejnych firm leasingowych i na koniec czerwca BOŚ – będący jedynym operatorem ścieżki leasingowej programu – współpracował już z 29 firmami.

W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa BOŚ odnotowała poprawę wyników z podstawowej działalności, w szczególności w obszarze wyniku odsetkowego, który wyniósł 410,9 mln zł, co oznacza wzrost o 23,5 proc. r/r. Wypracowany w pierwszej połowie tego roku zysk netto Grupy BOŚ wyniósł 55,8 mln zł wobec 83,9 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku. – Znaczący wpływ na osiągnięty wynik miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w CHF, które w pierwszych sześciu miesiącach tego roku obciążyły rezultaty banku kwotą 161,8 mln zł (wobec niespełna 5,0 mln zł przed rokiem) – tłumaczy bank w komunikacie prasowym.

Źródło: IBRM Samar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *