Yolo uruchomi 2000 stacji ładowania samochodów elektrycznych

Warszawska spółka Yolo planuje budowę sieci franczyzowej, która w ciągu 4 lat może objąć 2000 stacji, czyli 2500 punktów ładowania samochodów elektrycznych. Otwarcie pierwszej pokazowej stacji planowane jest jeszcze w tym roku.

Jak można przeczytać w komunikacie: „Spółka w związku z planowaną zmianą profilu działalności zamierza rozwijać się w obszarze infrastruktury dla samochodów elektrycznych. Jej celem jest stworzenie sieci franczyzowej, która do końca 2026 r. ma liczyć 2500 punktów ładowania – 1000 punktów szybkiego ładowania oraz 1500 podstawowych”. Dla optymalizacji obsługi klientów stacji firma stworzy narzędzie IT. Prace nad tym systemem mają ruszyć jeszcze w I kwartale tego roku. W tym roku spółka planuje też otwarcie pierwszej stacji pokazowej.

Spółka planuje korzystać z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, dzięki któremu w całej Polsce ma powstać sieć ponad 17 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru.

Rynek stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce ma bardzo duży potencjał rozwoju. Z szacunków ekspertów wynika, że w 2025 r. łączna liczba osobowych i dostawczych samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce może być ok. dwudziestokrotnie wyższa niż obecnie i wzrosnąć do niemal 300 tys. szt. To stwarza duże zapotrzebowanie na budowę nowych punktów ładowania. Pomocny w realizacji tego celu będzie program NFOŚiGW. Dodatkowo, pozyskujemy partnerów z Azji, wspólnie z którymi będziemy realizować projekt od strony technologicznej i finansowej – powiedział Paweł Kiciński, członek zarządu i istotny akcjonariusz Yolo.

Źródło: ORPA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.