PSPA uruchamia akademię i drugą edycję studiów „Nowa Mobilność”

Zeroemisyjna transformacja sektorów transportu i motoryzacji wymaga kompetentnych kadr w dziedzinie elektromobilności. Pracowników setek tysięcy firm czekają szkolenia i przekwalifikowanie – ze znajomości pojazdów konwencjonalnych na zelektryfikowane. Czas na zdobywanie nowych umiejętności właśnie nadszedł, a PSPA uruchamia w tym celu nowe narzędzia edukacyjne, które pomogą wyszkolić personel na potrzeby nowej ery mobilności.

Motoryzacja to koło zamachowe gospodarki, a transport i logistyka to jej krwiobieg. Podmioty z wielu branż i sektorów nie mogłyby funkcjonować bez flot. To kluczowy moment, aby polskie firmy zaczęły budowa kompetencje w obszarze zeroemisyjnych technologii i zrównoważonego transportu. W 2023 roku wchodzą w życie kluczowe akty prawa unijnego wymagające przebudowy systemu przewozu osób i towarów, w oparciu o pojazdy elektryczne i energię z odnawialnych źródeł. Nowelizacja rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych sprawia, że już za niecałe 13 lat w UE nie będzie można rejestrować nowych samochodów z silnikami spalinowymi, z wyjątkiem pojazdów zasilanych e-paliwami. Natomiast rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) nakłada wiążące i bardzo ambitne obowiązki w zakresie rozbudowy stacji ładowania.

Dekarbonizacja gospodarki, zaplanowana w Zielonym Ładzie i wdrażana poprzez pakiet regulacji, takich jak Fit for 55, wymaga głębokiej transformacji w obszarze transportu i motoryzacji. Działania firm już dzisiaj powinny skupić się na mapowaniu potrzebnych umiejętności, podnoszeniu i zmianie kwalifikacji obecnych pracowników, tworzeniu nowych planów zatrudnienia i strategii utrzymania kompetentnych zasobów w firmie. Niezbędne jest również wdrożenie instrumentów sprzyjających dokształcaniu. Nieustanne podnoszenie kwalifikacji z własnej inicjatywy także powinno być standardem wśród osób zatrudnionych w branży – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA, wiceprezydent AVERE i zachęca, by otworzyć się na nowe kompetencje razem z wiodącą na rynku elektromobilności organizacją branżową.

Akademia PSPA

PSPA zrzesza ponad 250 podmiotów i instytucji z całego łańcucha wartości w elektromobilności. Współpracując z otoczeniem biznesu, światem nauki i trzecim sektorem, organizacja zbudowała zespół uznanych ekspertów i praktyków z doświadczeniem sektorowym i wiedzą zdobytą w branży. Profesjonalna kadra prowadzi działalność szkoleniową w ramach utworzonej w tym roku Akademii PSPA. Wykładowcy i instruktorzy, posiadający udokumentowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną, realizują aktualnie dwa pakiety szkoleń: Infrastruktura ładowania w Polsce oraz Pojazdy elektryczne w Polsce.

Pierwszy pakiet to kompleksowa wiedza związana z ładowaniem samochodów elektrycznych. Kurs opisuje tryby i sposoby uzupełniania energii w pojazdach, wyjaśnia, jak działają ładowarki i jakie są ich rodzaje, pokazuje różnice między publiczną i prywatną infrastrukturą. Uczestnicy zdobywają także wiedzę na temat różnych technologii, klasyfikacji stacji, złączy oraz prawnego i technicznego otoczenia tego dynamicznego rynku. Poruszane są również zagadnienia związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym – mówi Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA. – Pojazdy elektryczne w Polsce to z kolei kompleksowe wprowadzenie do tematyki elektromobilności, skupiające się na sytuacji rynkowej pojazdów z napędem elektrycznym w Polsce i na świecie oraz perspektywach rozwoju tej branży. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę na temat technologii, trendów, regulacji prawnych, systemów wsparcia, bezpieczeństwa pojazdów elektrycznych oraz elektryfikacji firmowych flot.

Kursy mają ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy potrzebnej do zrozumienia i aktywnego uczestnictwa w rozwijającej się branży elektromobilności oraz propagowania ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie transportu. Szkolenia odbywają się online poprzez platformę Microsoft Teams, trwają ok. 5 godzin i zakończone są uzyskaniem certyfikatu. W trakcie kursów jest możliwość zadawania pytań wykładowcom.

Szczegóły kursów, terminy i wszelkie dane dostępne są na stronie www.pspa.com.pl.

Studia Nowa Mobilność

Według raportu PSPA i BCG „Jak elektromobilność zmieni rynek pracy w Polsce?”, w związku z transformacją branży motoryzacyjnej, liczba miejsc pracy w Polsce do 2030 r. może zwiększyć się o 6 tysięcy zatrudnionych. Chcąc zaspokoić potrzeby rynku, niezbędna jest wykwalifikowana kadra mechaników, inżynierów, menadżerów i wielu specjalistów. Uruchomione w 2023 r. studia podyplomowe „Nowa Mobilność” na Politechnice Warszawskiej to zwieńczenie kilku lat prac przygotowawczych PSPA, by odpowiedzieć na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

W realizację programu zaangażowanych jest 50 wykładowców m.in. z Międzywydziałowej Kadry Politechniki Warszawskiej z Wydziałów Samochodów i Maszyn Roboczych, Elektrycznego, Chemicznego oraz Transportu, a także 41 praktyków sektora biznesu. Adresatem kierunku jest kadra zarządzająca oraz specjaliści firm i instytucji operujących w obszarze zeroemisyjnych rozwiązań. To wyjątkowa oferta edukacji wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, która będzie niezbędna w transformacji napędowej transportu oraz tworzeniu nowych obszarów związanych z nową mobilnością.

Na program „Nowej mobilności” składają się 2 semestry, 12 zjazdów, 30 przedmiotów oraz 240 godzin merytorycznej wiedzy. Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego zapewnia absolwentom unikalny na polskim rynku pracy, kompleksowy zasób wiedzy związanej z elektromobilnością, rynkiem pojazdów elektrycznych, infrastrukturą ładowania, rozwojem zeroemisyjnych technologii, w tym wodorowych, a także wszelkimi kwestiami prawnymi, społecznymi i gospodarczymi oddziałującymi na rynek zrównoważonego transportu.

Pierwsze zajęcia II edycji programu odbędą się w lutym 2024 r. Szczegóły dostępne są na stronie www.nowamobilnosc.pl

Źródło: Informacja prasowa

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *