Zmiany w podatku CIT i PIT – jakie konsekwencje niosą dla dealerów samochodów?

Wraca temat podatku handlowego – projekt zmian w podatku CIT i PIT wprowadza tzw. minimalny podatek od obiektów handlowo-usługowych, do których także zaliczają się salony dealerskie marek samochodowych. Co oznacza dla nich wprowadzenie nowych reguł, uzasadnia Związek Dealerów Samochodów.

W poprzednim tygodniu Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o CIT i PIT, w którym zawarte są kolejne pomysły na uszczelnienie podatków i przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej. W projekcie znalazł się zapis (art. 1 ust. 14 projektu) wprowadzający tzw. minimalny podatek dochodowy od właścicieli obiektów handlowych o wartości powyżej 10 mln zł. Podatek ten ma wynieść 0,5 procenta od wartości nadwyżki powyżej 10 mln zł rocznie (0,042 proc. miesięcznie). Przykładowo dla obiektu handlowo-usługowego o wartości księgowej 30 mln zł podatek wyniósł by rocznie 100 tys. zł. Tak wyliczony podatek byłby w całości odpisywany od wysokości należnego CIT.

Ministerstwo Finansów uzasadnia wprowadzenie takiego opodatkowania założeniem, że właściciele nieruchomości komercyjnych zyskują średnio 5 proc. od kwoty zaangażowanego kapitału. Przy obowiązującej stawce CIT daje to rocznie około 1 proc. podatku liczony od wartości nieruchomości. Ministerstwo zakłada, że minimalny podatek powinien wynieść połowę tej kwoty.

Co to oznacza dla dealerów?

Na polskim rynku istnieje wiele obiektów dealerskich o wartości powyżej 10 mln złotych. Przykładowo jeśli dealer posiada obiekt o wartości 20 mln złotych to należny podatek będzie wynosił 50 tys. zł rocznie. Jeśli należna wysokość podatku CIT z całej działalności będzie wynosiła powyżej tej kwoty to dealer w ogóle nie zapłaci nowego podatku. Jeśli mniej, to trzeba będzie dopłacić do 50 tys. Zł. Sytuacja może się nieco komplikować w przypadku firm, w których własność nieruchomości i działalność operacyjna są rozdzielone. Projekt zmian w ustawie wprowadza także wiele zapisów dotyczących ograniczeń optymalizacji podatkowej w tzw. podatkowych grupach kapitałowych.

Źródło: ZDS