Zrównoważony rozwój Petronas PLI – zaczyna się od produktów

Petronas Lubricants International (PLI), wiodący producent środków smarnych, buduje rozwiązania, spełniające najsurowsze światowe standardy jakości i wpływu na środowisko. Dzięki nowatorskiej technologii StrongTech™, oleje silnikowe Petronas Urania zmniejszają zużycie paliwa – czyli emisję CO2, co ma to na celu wsparcie planu PLI osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Potrzeba zrównoważonego rozwoju ma wyraz w coraz surowszych przepisach prawa. Stawia to wyzwania zarówno przed sektorem energetyczno-paliwowym, jak i branżą TSL – największym z nich jest zwiększanie wydajności przy jednoczesnym obniżaniu kosztów i konieczności dbania o środowisko naturalne/wskaźniki zrównoważonego rozwoju. W odpowiedzi na te wyzwania powstały oleje tej firmy, w tym Petronas Urania dla silników wysokoobciążonych.

Mniej paliwa – mniej emisji – spełnione normy

Dzięki temu, że oleje Petronas Urania chronią silniki przed zużyciem i ich degradacją w wysokich temperaturach, pomagają utrzymać stabilne parametry oleju między wymianami, w efekcie czego silniki mają dłuższą żywotność przy zachowaniu maksymalnej wydajności. Podnosi to realnie rentowność (TCO) oraz zapewnia niższe zużycie paliwa – liczone procentach, nie w promilach – dzięki czemu zmniejszają się także emisje CO2. Ma to szczególne znaczenie dla firm przewozowych w dobie wdrażania międzynarodowych norm zobowiązujących do zmniejszania emisji zanieczyszczeń.

Środki smarne stanowią dla menedżerów flot niewielką część całkowitych kosztów operacyjnych, jednak mają bezpośredni wpływ na zużycie paliwa, naprawy i konserwację oraz wydajność floty. To z kolei wpływa zarówno na rentowność firmy, jak i na środowisko naturalne, dlatego warto się temu przyjrzeć, a nawet policzyć – mówi Adam Bober, dyrektor sprzedaży Petronas Lubricants w Polsce, Niemczech i Austrii. – Budujemy i sprzedajemy skrojone pod wyzwania flot rozwiązania, ale też dzielimy się wiedzą oraz dajemy narzędzia wspierające. Przykładem jest Kalkulator Wartości – aplikacja pomagająca menedżerom flot sprawdzić ponoszone koszty olejów silnikowych i możliwości oszczędności – dodaje Adam Bober. Aplikacja Kalkulator Wartości jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Petronas.

Działając w kierunku eliminacji emisji szkodliwych substancji, obok udoskonalania rozwiązań PLI nawiązało także współpracę z Treedom – platformą internetową umożliwiającą zdalne sadzenie drzew i śledzenie projektu online. Partnerstwo to ma przede wszystkim na celu wspieranie procesu absorpcji emisji CO2 na całym świecie oraz stanowi kamień milowy w dążeniach PLI na rzecz zrównoważonego rozwoju, których celem jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

PLI rozpoczyna swoją współpracę z Treedom w ramach tegorocznej, europejskiej kampanii Petronas Urania Roadshow. Start kampanii to wspólne posadzenie przez PLI i Treedom 1000 drzew w lesie Petronas Urania. Ma to na celu zneutralizowanie wpływu emisji dwutlenku węgla wytwarzanego przez roadshow. PLI zachęca wszystkich partnerów i dystrybutorów do przyłączenia się do akcji – w jej ramach, za 1000 l. zakupionych olejów Petronas Urania firma sadzi jedno drzewo. Partnerzy mają też możliwość zaangażowania się w nieodpłatne sadzenie lasów prenumerując newsletter kampanii na stronie https://petronasuraniaroadshow.com/treedom/#plant-your-tree

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.