SKFS ma nowy zarząd

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych (SKFS) wybrało nowe władze. W zarządzie jest obecnie sześciu członków, a do ich podstawowych zadań należą m.in. dalszy dynamiczny rozwój Stowarzyszenia oraz wsparcie merytoryczne jego członków.

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych powstało w 2005 roku w celu wpływania na branżę flotową i kształtowania jej przez propagowanie wiedzy o zarządzaniu pojazdami. SKFS jest najważniejszym organem zrzeszającym osoby zarządzające flotami samochodowymi w Polsce. W dniu rejestracji SKFS w KRS członkowie Stowarzyszenia zarządzali 8000 pojazdów, natomiast obecnie liczba ta sięga blisko 90 000 pojazdów. Początkowo Stowarzyszenie zrzeszało 16 osób, teraz jest ich już 188.

Nowy zarząd SKFS przedstawił wizję rozwoju Stowarzyszenia: „Wizję rozwoju Stowarzyszenia mamy wspólną i uzgodnioną w ramach zarządu. Tak naprawdę uzgodniliśmy ją jeszcze przed wyborami i zaprezentowaliśmy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Została ona przyjęta bardzo ciepło i dlatego dostaliśmy szansę na jej zrealizowanie. Stowarzyszenie to blisko 200 członków, co oznacza, że jesteśmy już całkiem sporą organizacją. Dlatego w perspektywie krótkoterminowej naszym celem jest optymalizacja i digitalizacja procesów oraz procedur wewnętrznych tak, aby przepływ informacji czy podejmowanie decyzji mogły się odbywać jeszcze sprawniej. Długoterminowo chcemy osiągnąć samofinansowanie się Stowarzyszenia. Widzimy olbrzymi potencjał w nas samych i danych, którymi dysponujemy jako całość. Dziesiątki tysięcy samochodów, którymi zarządzają setki menadżerów flot, to unikatowa skarbnica raportów, benchmarków czy wsparcia merytorycznego” – powiedział Marek Andruchów.

Obecnie finansowanie tak dużej organizacji jak SKFS tylko ze składek członkowskich jest praktycznie niemożliwe, jeśli chcemy realizować swoje cele statutowe. Dlatego stawiamy na strategiczne partnerstwa z organizacjami działającymi na rynku flotowym. Nasze Stowarzyszenie ma olbrzymią wiedzę, doświadczenie oraz kompetencje i dlatego wierzymy, że warto wyjść z naszą ofertą na rynek” – dodał Mariusz Stasiński.

Wspominając o celach strategicznych, warto podkreślić, że jednym z nich jest właśnie edukacja przez dzielenie się doświadczeniami. Nowy zarząd zamierza więc zintensyfikować działania w tym zakresie.

Ostatnie lata ze względu na pandemię były trudne w tym zakresie, ale zależy nam na odbudowaniu tej sfery działalności Stowarzyszenia. Nie próżnujemy i już w styczniu jesteśmy współorganizatorem szkolenia dotyczącego zarządzania nowoczesną i ekologiczną flotą. Tym razem szkolenie odbędzie się w Gdańsku na tamtejszym stadionie, a w planach są już kolejne wydarzenia o charakterze edukacyjnym. Świat się zmienia, więc otoczenie zmusza nas do ciągłego doskonalenia, wiedza raz zdobyta nie wystarcza już na długie lata. Na pewno tematem wiodącym jest teraz elektromobilność” – tłumaczy Grzegorz Ciszewski.

Nowe wyzwania z zakresu elektromobilności nie oznaczają jednak zaniechania realizacji wcześniejszych projektów SKFS.

Nasz sztandarowy projekt to Profesjonalny Test Flotowy, który był rozwijany przez te wszystkie lata, a w 2022 roku organizowaliśmy już jego XIII edycję. Przez 2 dni 103 fleet managerów, podzielonych na ośmioosobowe grupy, przetestowało blisko 60 pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym i hybrydowym plug-in z różnych segmentów. Trasa testu liczyła ponad 200 km i składała się z odcinków miejskich oraz podmiejskich. Jest to projekt, który na pewno chcielibyśmy kontynuować i dostosowywać do potrzeb fleet managerów” – mówi Szymon Jatczak.

Powracamy także jako partner do Kobiecej Floty, która zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem naszych członkiń. Tegoroczną edycję pod nazwą Women’s Fleet organizuje redakcja magazynu Menadżer Floty, a projekt ten wpisuje się w potrzeby i zadania branży w czasach, kiedy rola kobiet w organizacjach rośnie z roku na rok. Kobiety coraz częściej zajmują strategiczne pozycje zarządcze i doradcze w strukturach firm – przykładem jest chociażby obecność Wioli i moja w zarządzie SKFS. Kobieca flota to spotkanie liderek związanych zawodowo z branżą automotive, które inspiruje, oferuje miejsce do networkingu i pole do rozwoju” – tłumaczy Blanka Pabisiak.

Oczywiście nowy zarząd nie zapomina również o wewnętrznych potrzebach Stowarzyszenia. Ostatecznie blisko 200 członków to już nie jest małe przedsiębiorstwo.

Dużym wyzwaniem jest utrzymanie aktywności i zainteresowania tematami Stowarzyszenia wśród tak dużej i różnorodnej grupy członków. Dlatego zależy nam, aby nasi fleet managerowie rozwijali się wraz z naszym Stowarzyszeniem poprzez uczestnictwo w projektach strategicznych, ale nie tylko. Chcielibyśmy modernizować i digitalizować nasze procesy, a nasi członkowie, uczestnicząc w tym projekcie, mają szansę na pozyskanie wiedzy spoza ich podstawowego obszaru zawodowego” – mówi Wioletta Wojcieszek.

A oto skład nowego zarządu Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych:

Marek Andruchów – prezes, dyrektor Biura Administracji BNP Paribas Bank Polska SA

Mariusz Stasiński – wiceprezes, dyrektor administracji/dyrektor handlowy MJM Holdings/MJM Brokers (5 spółek zależnych)

Szymon Jatczak – skarbnik, koordynator ds. Floty i Administracji w Andra Sp. z o.o.

Wioletta Wojcieszek – sekretarz, starszy specjalista ds. Administracji i logistyki w Sprint SA

Blanka Pabisiak – członek zarządu, kierownik Floty i Administracji w Lotte Wedel Sp. z o.o.

Grzegorz Ciszewski – członek zarządu, specjalista ds. zarządzania flotą w grupie kapitałowej Schindler Polska.

Źródło: SKFS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *