Ampere – nowa spółka Grupy Renault

Firma Ampere, utworzona przez Grupę Renault w ramach strategicznego planu Renaulution, ma wspomóc Grupę w okresie bezemisyjnej rewolucji i będzie się specjalizować w samochodach elektrycznych oraz oprogramowaniu. W skład zespołu zarządzającego utworzonego pod kierownictwem Luki de Meo, dyrektora generalnego Ampere i Renault, wchodzą eksperci z różnych branż zarówno z Francji, jak i z innych krajów.

Według Grupy Renault, spółka, która rozpoczęła działalność 1 listopada ma stać się pierwszym europejskim pure playerem, skupionym wyłącznie na produkcji samochodów elektrycznych i oprogramowaniu. W ramach wyzwań i możliwości związanych z transformacją przemysłu motoryzacyjnego i przeciwdziałania zachodzącym zmianom klimatycznym, Grupa Renault utworzyła Ampere, stawiającej sobie za cel osiągnięcie pozycji europejskiego lidera na szybko rozwijającym się rynku samochodów elektrycznych. Ampere, skupiająca się na rozwijaniu nowych technologii, prezentuje bardziej przekrojową strategię działania, zapewniającą jej większą elastyczność, szybkość reagowania i innowacyjność. Ma to na celu upowszechnienie samochodów elektrycznych w Europie poprzez oferowanie modeli, na które będzie stać szerokie grono klientów.

Ampere została stworzona z myślą o uwzględnieniu parametrów ESG w całym jej łańcuchu wartości: w tworzonych przez firmę produktach i usługach, ale także we wdrażanych procesach technologicznych poprzez rozwijanie niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zdaniem Grupy, projekt Ampere pod względem produkcyjnym, jak i technologicznym ma głęboki sens w Europie, w której Grupa Renault ma swoje korzenie i dysponuje unikalnym wachlarzem know-how oraz bogatym ekosystemem przemysłowym i technologicznym, umożliwiającym zabezpieczenie całego łańcucha wartości. Ampere obejmuje 11 lokalizacji na terenie Francji, w tym 4 obiekty przemysłowe – klaster ElectriCity, na który składają się trzy zakłady: w Douai, Maubeuge i Ruitz, a także zakład w Cléon.

Firma zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, w tym 35% inżynierów, którzy projektują, opracowują, produkują i wprowadzają na rynek modele samochodów pod marką Renault oferujące wysokie osiągi. Wszyscy wspólnie angażują się z pasją w tę wielkoskalową operację przestawiania się na mobilność elektryczną.

– Stworzyć już dzisiaj w pełni funkcjonalny nowy model przedsiębiorstwa, wyspecjalizowanego w zakresie samochodów elektrycznych i oprogramowania do nich: jak lepiej zilustrować naszą rewolucję i przebojowość naszych pracowników? Eksponować zrównoważoną wizję firmy i uwzględniać ją w każdym procesie i każdym produkcie. Opierać się na mocnych stronach Grupy i poddawać krytycznej analizie każdy sposób działania. Stworzyć zgrany zespół i pracować dla wszystkich. Zmobilizować nasze francuskie korzenie i stać się liderem w Europie. Eksponować nasze zobowiązania względem klientów, naszej planety i wszystkich jej mieszkańców. Program działania Ampere jest godzien ambicji Grupy, dlatego jestem niezwykle dumny z inauguracji tego ważnego etapu – powiedział Luca de Meo, dyrektor generalny Ampere i Grupy Renault.

Logo Ampere bazuje na rombie, historycznym symbolu Renault, jego DNA, jego dziedzictwie ludzkim i przemysłowym. Składa się ono z kilku różnych rombów i jest odzwierciedleniem nowej struktury złożonej z szeregu małych, dynamicznych zespołów, z których każdy skupiony jest na jednej specjalności. Formacja tych rombów przywodzi na myśl ciągły ruch i dążenie do wspólnego celu. Natomiast identyfikacja wizualna Ampere opiera się na trzech głównych kolorach – Scandium, Eigengrau i Silicon Grey.

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *