Rząd przyjął Plan Rozwoju Elektromobilności

Rozwój transportu elektrycznego to dla Polski duże wyzwanie, ale i ogromna szansa. Decyzja Rady Ministrów to ważny krok. Plan Rozwoju Elektromobilności tworzy fundament pod rozwój zupełnie nowego i konkurencyjnego rynku –  powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka. Projekt wszedł w życie z dniem 16 marca br.

Celem Planu jest stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności, rozwój przemysłu związanego z tym sektorem oraz stabilizacja sieci elektroenergetycznej. Kurtyka podkreśla, że w budowę nowych ram sektora elektromobilności musi być włączony zarówno przemysł, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, jak i świat nauki oraz organizacji pozarządowych. Zgodnie z Planem rozwój elektromobilności powinien następować w trzech fazach, które będzie różnicował stopień dojrzałości rynku oraz niezbędne zaangażowanie państwa.

Pierwsza będzie miała charakter przygotowawczy i potrwa do 2018 r. W tym czasie mają zostać stworzone zostaną warunki rozwoju elektromobilności po stronie regulacyjnej oraz ukierunkowane finansowanie publiczne. W drugiej fazie (lata 2019-2020) w wybranych aglomeracjach zbudowana zostanie infrastruktura zasilania pojazdów elektrycznych. Mają zostać opracowane zachęty do zakupu pojazdów elektrycznych. Rząd w drugiej fazie oczekuje komercjalizacji wyników badań z obszaru elektromobilności rozpoczętych w pierwszym etapie oraz zakłada wdrożenie nowych modeli biznesowych upowszechnienia pojazdów elektrycznych. W trzeciej fazie (lata 2020-2025) zakłada się, że rynek elektromobilności osiągnie dojrzałość, co umożliwi stopniowe wycofywanie instrumentów wsparcia.

Źródło: Menadżer Floty