ZDS wprowadza program pozyskiwania pracowników z Ukrainy

Problem z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników stał się w ostatnich miesiącach głównym problemem polskiej branży dealerskiej. Dlatego Związek Dealerów Samochodów we współpracy z Agencją Zatrudnienia KS Service przygotował program pozyskiwania pracowników z Ukrainy dla polskich dealerów.

Ciągła rekrutacja i selekcja pracowników o ustalonych kwalifikacjach i doświadczeniu będzie się odbywała za pośrednictwem Agencji na Ukrainie. Z tego zasobu Polscy Dealerzy będą mogli pozyskiwać pracowników na nieobsadzone stanowiska w swoich serwisach. ZDS ma nadzieję, że uruchomiony Program przynajmniej cząstkowo rozwiąże problem niedoboru wykwalifikowanych pracowników w polskich autoryzowanych stacjach dealerskich.

Program ma ułatwić polskim firmom dealerskim pozyskiwanie pracowników specjalistycznych i pomocniczych z Ukrainy do pracy w autoryzowanych stacjach serwisowych. Współpracująca ze Związkiem Dealerów Samochodów agencja zatrudnienia KS Service poprzez swoje oddziały na Ukrainie będzie na bieżąco rekrutować i weryfikować pracowników posiadających doświadczenie i umiejętności w serwisach motoryzacyjnych oraz przedstawiać ich kandydatury zainteresowanym dealerom w Polsce. Dodatkowo agencja będzie zapewniać polskim dealerom pomoc prawną i kadrowo-płacową przy zatrudnieniu pracowników z Ukrainy.

Poszukiwane stanowiska to w przypadku specjalistów: mechanicy, elektromechanicy, blacharze oraz lakiernicy. Deficyt panuje także wśród stanowisk pomocniczych powyższych fachów.

Źródło: ZDS