Wynajem długoterminowy aut zaczyna się odbudowywać

Wzrost branży wynajmu długoterminowego mierzony finansowaną i zarządzaną flotą wyniósł w pierwszym kwartale 2,1% r/r, a liczba zakupionych i zarejestrowanych nowych aut powróciła do poziomu sprzed COVID-19.

Rynek motoryzacyjny i flotowy w Polsce powoli zaczyna podnosić się po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Zgodnie z danymi PZWLP, branża wynajmu długoterminowego samochodów zakupiła w pierwszym kwartale 2021 r. o 10% więcej nowych aut osobowych niż przed rokiem, dzięki czemu powróciła pod tym względem do poziomu rejestracji nowych samochodów sprzed pandemii, a nawet nieznacznie go przewyższyła. Sygnały ożywienia są widoczne na całym rynku motoryzacyjnym w kraju. Łącznie z salonów wyjechało o 9,5% więcej samochodów aniżeli rok temu. Biorąc pod uwagę najważniejszy wskaźnik rozwoju w przypadku wynajmu długoterminowego, a więc tempo wzrostu łącznej floty samochodów w tej usłudze, branża w pierwszym kwartale urosła o 2,1% r/r, a więc utrzymała wzrost na zbliżonym poziomie trzeci kwartał z rzędu. Eksperci PZWLP przewidują jednak, że już w kolejnym kwartale roku możliwe jest wyraźne przyśpieszenie dynamiki rozwoju branży, a w drugiej połowie roku tempo rozwoju wynajmu długoterminowego może nawet powracać do poziomów sprzed pandemii koronawirusa.

Poprawa sytuacji jest również widoczna w branży Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), która w pierwszym kwartale odnotowała wprawdzie wciąż spadek 8,5% r/r, ale jego wartość była po raz pierwszy od roku jednocyfrowa i jednocześnie najniższa od 12 miesięcy.

Polska branża motoryzacyjna może po pierwszym kwartale bieżącego roku spoglądać w przyszłość z optymizmem, na razie wciąż umiarkowanym, ale jednak. Dane sprzedażowe z krajowych salonów wskazują na wzrosty. Na drogi wyjechało o ponad 10 tys. nowych aut osobowych więcej niż w analogicznym czasie rok temu, kiedy rozpoczynała się pandemia COVID. Wzrost ten został w całości wypracowany przez klientów instytucjonalnych (firmy), które odpowiadały łącznie za 71,5% wszystkich sprzedanych w tym czasie nowych pojazdów.

W pierwszym kwartale 2021 r. z salonów wyjechało łącznie (zakupy firm i osób prywatnych) prawie 118 tys. aut, podczas gdy w analogicznym czasie rok wcześniej było to blisko 108 tys. To niestety nadal dużo mniej niż w porównywalnym okresie przed pandemią, czyli pierwszym kwartale 2019 r., kiedy sprzedaż wyniosła blisko 140 tys. samochodów osobowych. Do osiągnięcia pułapu sprzed koronakryzysu wciąż wiele brakuje, ale pierwsze od roku wzrosty sprzedaży na rynku napawają  optymizmem i skłaniają do pozytywnych prognoz już w niedalekiej przyszłości. Jedynym segmentem rynku motoryzacyjnego, w którym notowany był nadal spadek sprzedaży, byli klienci indywidualni.

Przysłowiowy „Kowalski” nabywał w pierwszym kwartale 2021 roku ciągle o 4,3% mniej nowych aut niż rok wcześniej. W tym przypadku tempo spadku wyraźnie jednak wyhamowuje – w analogicznym czasie 2020 r. klienci indywidualni zakupili bowiem aż o ponad 27% r/r mniej samochodów.

W pierwszym kwartale 2021 r. Polacy sięgali natomiast chętniej po używane auta sprowadzane zza granicy, import tego typu pojazdów do kraju wzrósł o 4,7% r/r.

Sprzedaż do firm zaczyna rosnąć, wynajem długoterminowy powraca do poziomów sprzed pandemii

W pierwszym kwartale bieżącego roku firmy zakupiły łącznie ponad 84 tys. nowych samochodów osobowych, o 16,2% więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Sprzedaż flotowa szybko rośnie, ale jej poziom jest wciąż niższy niż w pierwszym kwartale 2019 r., a więc przed kryzysem, kiedy wyniosła prawie 91,5 tys. aut. Wzrost został odnotowany we wszystkich dostępnych na rynku rodzajach finansowania pojazdów dla firm. W przypadku zakupu ze środków własnych, kredytu i klasycznego leasingu finansowego liczonych razem wyniósł on 18,4% r/r. Wynajem długoterminowy samochodów mógł pochwalić się w pierwszym kwartale 2021 roku 10% wzrostem kupowanych na potrzeby swoich usług aut w porównaniu z analogicznym czasem roku ubiegłego i co ważne osiągnął już poziom sprzedaży sprzed pandemii, a nawet go przewyższający. W pierwszym kwartale bieżącego roku na potrzeby wynajmu długoterminowego zakupionych zostało 21 tys. nowych samochodów osobowych – wobec 19,4 tys. w pierwszym kwartale 2019 r.

Co czwarte nowe auto nabywane przez przedsiębiorców w wynajmie długoterminowym

Dobre rezultaty w tym zakresie pozwoliły wynajmowi długoterminowego utrzymać wysoki udział wsprzedaży nowych aut osobowych do firm. W pierwszym kwartale 2021 r. co czwarty (24,9%) nowysamochód osobowy znajdował się w wynajmie długoterminowym. Oznacza to wzrost udziału tejformy finansowania o 0,9 punktu procentowego w stosunku do całego roku 2020 r. i spadek o 1,4punktu procentowego w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r., kiedy to udział wynajmu wsprzedaży aut do firm osiągnął najwyższy odsetek w ubiegłym roku i wynikał z gwałtownychzawirowań na rynku, zachodzących w początkowym okresie pandemii.

Tempo wzrostu wynajmu długoterminowego utrzymuje się na poziomie 2% r/r, ale na horyzoncie widać już przyśpieszenie

Pierwsze oznaki dobiegającego końca spowolnienia na rynku wynajmu długoterminowegowywołanego pandemią są widoczne również przez pryzmat najważniejszego wskaźnika dynamikirozwoju tej branży, a więc łącznej liczby aut w usłudze Full Serwis Leasing. Na koniec pierwszegokwartału 2021 r. tempo wzrostu pod tym względem wynosiło 2,1% r/r i utrzymywało się na zbliżonympoziomie (około dwóch procent) już trzeci kwartał z rzędu. Na początku pandemii, tj. na koniec marca2020 r., wynajem długoterminowy rozwijał się w tempie 7,7% r/r i sukcesywnie zwalniał do 2,8% r/rna koniec września i 2% r/r na koniec grudnia. Eksperci podkreślają, że utrzymanie – choćniewielkiego – ale jednak wzrostu – w zeszłym roku było bardzo pozytywnym zjawiskiem, którewyróżniało wynajem długoterminowy na tle całego rynku, notującego wówczas znaczące spadki.

– Wiele wskazuje na to, że branża wynajmu długoterminowego zaczyna odbudowywać się potrwającym od roku spowolnieniu wywołanym pandemią – mówi Robert Antczak, prezeszarządu PZWLP, dyrektor generalny Arval Polska. – Powrót do poziomów sprzedaży sprzedpandemii, a nawet nieznacznie je przewyższających, potwierdza tę tezę i jest to jednocześniedobra informacja, pozwalająca na umiarkowanie optymistyczne prognozy w najbliższejprzyszłości. Wprawdzie wzrost łącznej floty, czyli najważniejszy wskaźnik obrazującydynamikę rozwoju wynajmu długoterminowego, utrzymuje się wciąż w okolicach 2% r/r, alejest to normalne zjawisko. Wzrost floty zazwyczaj następuje z pewnym opóźnieniem odmomentu podjęcia decyzji przez klientów i zamówienia aut. W naszej ocenie krzywa tempawzrostu wynajmu długoterminowego przypomina kształt litery „U” i obecnie znajdujemy sięnadal wciąż w jej najniższym punkcie, ale spodziewamy się, że już w drugim kwartale i drugiejpołowie roku, będziemy obserwować wyraźne przyśpieszenie tempa wzrostu naszej branży.

Paradoksalnie, to właśnie w okresie pandemii w 2020 r. wynajem długoterminowy, dziękidużej elastyczności tej usługi, umocnił swoją pozycję na rynku. Odsetek nowych autnabywanych przez przedsiębiorców w Polsce w wynajmie długoterminowym zwiększył się z 20do blisko 25% (co czwarte auto we flocie). Dane po pierwszym kwartale pokazują, żetendencja ta się utrzymuje i niewykluczone, że wkrótce będziemy mieli do czynienia zkolejnymi wzrostami w tym zakresie.

Elektryczna rewolucja w motoryzacji jest już faktem i nie omija wynajmu długoterminowego

Dane PZWLP po pierwszym kwartale 2021 roku potwierdzają, że tzw. elektryczna, czy też zielona rewolucja w motoryzacji jest niepodważalnym faktem, dzieje się na naszych oczach i nie omija branży wynajmu długoterminowego w Polsce. W liczącej niemal 183 tys. aut flocie w wynajmie długoterminowym firm PZWLP* udział poszczególnych rodzajów napędów nieustannie i szybko się zmienia. Najszybciej ubywa pojazdów wyposażonych w niegdyś dominujące we flotach silniki Diesla, a największe tempo wzrostu notują samochody z ekologicznymi (hybrydowymi i w 100% elektrycznymi) napędami. Auta z dieslowskimi jednostkami stanowiły na koniec marca 51,9% ogółu, a ich udział zmniejszył się w ciągu roku o 4,4 punktu procentowego. Równolegle zwiększył się o 1,5 punktu procentowego udział aut z silnikami benzynowymi i wynosił na koniec pierwszego kwartału 41,5%. Na uwagę zasługuje odsetek samochodów ekologicznych, które w łącznej flocie w wynajmie długoterminowym stanowiły już 6,5%, a ich udział w ciągu roku niemalże się podwoił (wzrost o 2,9 punktu procentowego). Zdecydowaną większość pojazdów tego typu stanowią wszelkiego rodzaju hybrydy, a auta w pełni elektryczne to 0,4% ogółu.

Transformacja rynku motoryzacyjnego, w tym również branży wynajmu długoterminowego w Polsce, w kierunku samochodów przyjaznych środowisku to już dobrze widoczny i zaawansowany proces – mówi Jacek Studziński, członek zarządu PZWLP, dyrektor finansowy i członek zarządu LeasePlan Polska. – Elektryfikacja, częściowa lub pełna, przyśpiesza i należy się spodziewać, że tempo tego typu zmian będzie jeszcze wyższe w najbliższej przyszłości. Rośnie świadomość ekologiczna firm i przedsiębiorców, odpowiedzialność firm za środowisko naturalne, a oferta nowych aut ewoluuje jednoznacznie w kierunku jednostek choć częściowo zelektryfikowanych. Samochody hybrydowe to już codzienność w polskich flotach, a auta elektryczne, pomimo że relatywnie jest ich jeszcze bardzo mało, przestają być postrzegane jako nowinka technologiczna czy niestandardowe narzędzie marketingowe dla firmy, a zaczynają stawać się pojazdami, które z powodzeniem mogą na co dzień być wykorzystywane przez pracowników. Najlepszym przykładem jest fakt, że po auta elektryczne sięgają już nawet korporacje taksówkowe, czy nawet firmy kurierskie.

Średnia emisja dwutlenku węgla nowych samochodów osobowych zakupionych przez branżę wynajmu długoterminowego w pierwszym kwartale 2021 roku była o 3,3% i 4,3 g/km wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 132,9 g/km. Jeśli zaś chodzi o auta dostawcze, to średnia emisja w ich przypadku wyniosła 146,2 g/km i była niższa o 12,3% i 20,5 g/km w stosunku do stanu w porównywalnym czasie roku 2020.

Branża Rent a Car wciąż ze spadkiem, ale najniższym od roku

Lepszymi niż dotychczas rezultatami pierwszy kwartał bieżącego roku zakończyła również branżaRent a Car (wypożyczalnie samochodów), która spowolnienie wywołane pandemią koronawirusaodczuła zdecydowanie najmocniej. Zgodnie z danymi PZWLP, rynek Rent a Car zanotował wprawdziewciąż spadek -8,5% r/r, ale był on najniższy od roku i po raz pierwszy w tym czasie jego wartość byłajednocyfrowa. Przez cały ubiegły rok ujemna dynamika rozwoju w przypadku wypożyczalnisamochodów w Polsce wahała się od -13,4% r/r do nawet -25,5% r/r.

Dane po pierwszym kwartale pokazują, że w branży Rent a Car, podobnie jak na całym rynkumotoryzacyjnym, sytuacja ulega poprawie – mówi Maciej Tórz, członek zarządu PZWLP,prezes Rentis SA. – Niestety, w przypadku wypożyczalni samochodów mówimy wciąż ospadku i jesteśmy nadal daleko od poziomu sprzed pandemii. Prognozy na najbliższe miesiącewydają się jednak dość dobre. Przed nami okres wakacyjny, w który wkroczymy ze znaczniepoluzowanymi obostrzeniami i ograniczeniami związanymi z COVID, nie tylko w Polsce, ale iprawdopodobnie w całej Europie. Jest więc duża szansa na znaczny wzrost ruchuturystycznego, w tym ruchu lotniczego, a są to najważniejsze czynniki napędzające wzrost wbranży Rent a Car. Liczymy również, że będzie rosło zainteresowanie Polaków wynajmemkrótkoterminowym samochodów oferowanych przez wypożyczalnie na potrzeby krajowychwyjazdów wakacyjnych.

Branża Rent a Car jest obecnie reprezentowana w PZWLP przez 6 dużych, sieciowych, polskich imiędzynarodowych wypożyczalni samochodów, których łączna flota w usługach wynajmukrótkoterminowego (1-30 dni) oraz średnioterminowego (1 miesiąc – 2 lata) wynosiła na koniecmarca 2021 roku ponad 11,3 tys. aut.

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *