Francja wykorzystuje polskie rozwiązania IT

Aż w 18 europejskich państwach kontrola czasu pracy kierowców prowadzona jest na polskim oprogramowaniu Inelo, w tym między innymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, a teraz również we Francji, czyli w krajach, do których najczęściej jeżdżą kierowcy ciężarówek z Polski.


Dynamicznie zmieniające się regulacje dotyczące czasu pracy kierowców zawodowych są często powodem naruszeń, za które przedsiębiorcom grożą wysokie kary finansowe. Ważne są tutaj odpowiednie rozwiązania IT, które zapewnią niezawodność i najwyższej jakości usługę kontroli przerw i odpoczynków. Teraz do grona naszych partnerów dołączyła Francja, która jest kluczowym rynkiem dla polskich przewoźników. Współpraca z francuskimi służbami daje firmom transportowym gwarancję na monitorowanie czasu pracy ich kierowców zgodnie
z francuskim prawem i unijnymi regulacjami –
mówi Andrzej Oślizło, prezes Grupy Inelo.

Francuskie Ministerstwo Przekształceń Ekologicznych i Solidarnych wybrało oprogramowanie TachoScan Control, dzięki czemu służby, które dokonują kontroli samochodów ciężarowych
i kierowców na terenie Francji, będą pracowały w oparciu o rozwiązania polskiego dostawcy. Zamówienie dotyczy nawet do 1050 licencji na program zgodny z francuskimi przepisami prawa, który będzie wykorzystywany przez tysiące funkcjonariuszy z Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii, Policji oraz Służby Celnej.

Takie oprogramowanie jest niezbędne do prowadzenia działań mających na celu wykrywanie nieprawidłowości w pracy kierowców zawodowych, a tym samym podnoszenia bezpieczeństwa na drodze. Przedsiębiorcy, wysyłający swoich pracowników w przewozach międzynarodowych lub kabotażowych, powinni pamiętać, że o ile przepisy w zakresie przestrzegania przerw i odpoczynków są takie same w całej Unii Europejskiej, to kary za naruszenia znacząco różnią się od tych obowiązujących w Polsce. Sankcje są dużo wyższe i mogą mieć wpływ na kondycję finansową prowadzonej działalności. Dlatego obecnie tak ważny jest solidny i stabilny partner, który wspiera firmy w prowadzeniu ewidencji czasu pracy ich kierowcy, prowadzi prawidłowe rozliczenia
i doradza w interpretowaniu kłopotliwych zapisów
 – przekonuje prezes Grupy Inelo.

 

Wymagający partner

Francja to drugi, zaraz za Niemcami, najczęściej wybierany kierunek delegowania polskich pracowników. Regularne trasy do Republiki Francuskiej wykonuje aż 14% rodzimych ciężarówek.[1] Podróżują tam również przewoźnicy zmierzający do krajów Zjednoczonego Królestwa. Służby kontrolujące transport powyżej 3,5 tony znane są ze swojej skrupulatności i częstych kontroli. Bardzo dokładnie sprawdzają wskazania tachografów, dzięki którym można stwierdzić czy kierowca prawidłowo wykorzystał dostępny czas pracy oraz wykonał odpowiednią ilość odpoczynków i przerw.

Należy też wziąć pod uwagę francuską biurokrację. Wymaga ona od kierowców posiadania przy sobie dokumentów, takich jak przetłumaczone na język francuski zaświadczenie o delegowaniu, umowa o  pracę (dla pracowników agencji pracy tymczasowych – kopie umów o pracę tymczasową oraz o  udostępnienie pracownika) oraz druk „A1’’ (zaświadczenie o podleganiu pod ZUS w Polsce). Ponadto firma musi posiadać przedstawicielstwo na terenie Republiki, by na przykład pośredniczyć
w kontaktach z lokalnymi służbami kontroli. – Francja to wymagający rynek dla polskich przewoźników. Tym bardziej cieszy fakt, że proponowane przez Inelo rozwiązania spotkały się z uznaniem najważniejszych instytucji dbających o bezpieczeństwo w ruchu drogowym w tym kraju. Polscy eksperci przeprowadzą również cykl szkoleń skierowanych do francuskich inspektorów
i funkcjonariuszy, co tylko potwierdza naszą wiedzę i pozycję w branży transportowej w Polsce
i w Europie – komentuje Andrzej Oślizło.

Doświadczony dostawca

Oprócz Francji, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, oprogramowanie Inelo w codziennej pracy wykorzystują funkcjonariusze w Rumunii, Czechach, Estonii oraz na Litwie i Łotwie, a także w Polsce Holandii, Luksemburgu, Słowacji, Słowenii. – Polska jakość i wiedza doceniane są na rynkach Unii Europejskiej. Niedawno do grona naszych partnerów dołączyła również Policja w Szwajcarii oraz Inspekcja Transportu Drogowego w Macedonii. Ekspansja na rynki zagraniczne umacnia pozycję Grupy Inelo jako doświadczonego dostawcy usług wspierających codzienną pracę służb kontrolnych, firm transportowych oraz kierowców. Jako lider w branży TSL stale pracujemy nad nowymi propozycjami łączącymi telematykę i nowoczesne rozwiązania informatyczne – informuje Bartosz Najman, wiceprezes Zarządu Inelo.

Grupa Inelo łączy marki OCRK, która prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców dla firm z szeroko rozumianej branży transportowej, oraz Inelo, będące producentem programów IT, niezbędnych do prowadzenia działalności przewozowej, a także działań służb kontrolnych mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa na drodze.