[Konferencja] Dobre wyniki branży leasingu i wynajmu w 2015 r.

Polska branża leasingowa odnotowała w ubiegłym roku wzrost wartości nowych kontraktów o 16,3%, z czego największą dynamikę, na poziomie 20%, zanotował segment pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony. Ubiegły rok okazał się też jednym z najlepszych w historii dla branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce. Dynamika wzrostu łącznej liczby aut w usługach CFM wyniosła 16,6%. Dane dotyczące wyników w 2015 r. zostały podane podczas konferencji Związku Polskiego Leasingu oraz Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Leasing w 2015 r.

Jak informuje ZPL, polska branża leasingowa sfinansowała w 2015 r. inwestycje o wartości 49,8 mln zł. Pobiła tym samym dotychczasowy rekordowy wynik z 2014 r. (42,8 mld zł).

Jak wspominaliśmy na wstępie, najwyższą dynamikę wzrostu odnotował segment pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5 t. Co więcej, transakcje dot. wymienionych samochodów miały największy udział w rynku leasingu (37,5%).

Firmy sfinansowały pojazdy o łącznej wartości 18,7 mld zł, z czego w większości były to pojazdy osobowe (81%). ZPL wskazuje, że wynik branży leasingowej jest mocno skorelowany ze wzrostem rejestracji nowych aut osobowych i dostawczych w 2015 roku (9,4%, wzrost do ponad 408 000 sztuk).

ZPL_2015_struktura

W ubiegłym roku firmy leasingowe wypracowały również wysoką dynamikę finansowania transportu ciężkiego. Wzrost wyniósł 18,2% przy wartości aktywów 13,5 mld zł. Przy pomocy leasingu finansowano głównie ciągniki siodłowe (udział na poziomie 50%), a także naczepy i przyczepy (20%) i pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony (15%).

Zgodnie z prognozą przygotowaną przez Marcina Nieplowicza, dyrektora ds. Statystyki i Monitorowania Rynku ZPL, branża leasingowa powinna zanotować w 2016 r. 14% wzrost. Rozwój rynku ma się opierać o inwestycje w pojazdy lekkie (ZPL zakłada m.in. utrzymanie dynamiki rejestracji nowych aut osobowych rzędu 10%, mocny popyt krajowy i dobrą koniunkturę w handlu), pojazdy ciężkie (przyspieszenie w strefie euro, wzrost eksportu, ograniczony wpływ działań protekcjonistycznych w Niemczech i Francji na wielkość świadczonych usług transportowych), a także finansowaniu maszyn w leasingu (wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w polskich firmach, stabilna polska gospodarka).

Wynajem w 2015 r.

Polski Związek Wynajmu I Leasingu Pojazdów informuje, że rynek wynajmu długoterminowego powiększył się w 2015 r. o 20 872 samochody. Był to najwyższy wzrost w skali roku (16,6%) w ciągu ostatnich 7 lat.

Firmy zrzeszone w PZWLP, których udział w rynku CFM wynosi 80%, dysponowały na koniec 2015 r. flotą 146 703 pojazdów w trzech usługach: Full Serwis Leasing, Leasing z Serwisem i Wyłączne Zarządzanie. W usłudze Full Serwis Leasing znajdowało się 105 154 aut, czyli 71,7% łącznego parku pojazdów, a wzrost w porównaniu do 2014 r. osiągnął poziom 10,2% (9742 samochodów).

Drugą pod względem popularności usługą było Wyłączne Zarządzanie (Fleet Management), w której znajdowało się 24 711 aut, stanowiących 16,8% łącznej floty PZWLP. W przypadku tej usługi w 2015r. został odnotowany bardzo duży wzrost, który wyniósł 81%. W Leasingu z Serwisem na koniec roku znajdowało 16 838samochodów, co przekłada się na 11,5% udział w całkowitej flocie firm PZWLP.

– Zwiększenie tempa rozwoju rynku w zeszłym roku do rekordowego poziomu odnotowanego przez PZWLP, jest w dużym stopniu efektem coraz większej popularności usług wynajmu długoterminowego wśród przedsiębiorców z sektora MSP – mówi Daniel Trzaskowski, Członek Zarządu PZWLP, Dyrektor Sprzedaży Flotowej Volkswagen Leasing.

– W 2015 roku, z jednej strony dynamicznie rosło bowiem zainteresowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw taką formą użytkowania floty aut służbowych, a z drugiej zdecydowana większości firm wynajmu długoterminowego rozwijała swoje usługi pod kątem klientów z sektora MSP, tworząc oferty dostosowane do potrzeb mniejszych przedsiębiorców. Można z całą pewnością stwierdzić, że ilość mikro, małych i średnich firm, decydujących się w Polsce na wynajem długoterminowy samochodów, będzie w bieżącym roku wciąż się zwiększała, wpływając na dalszy duży wzrost całej branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *