ZDS apeluje o wyłączenie aut dostawczych z nowelizacji podatku akcyzowego

Związek Dealerów Samochodów (ZDS) wystosował do Ministerstwa Finansów oraz Senatu pismo z postulatem wyłączenia w dalszych pracach legislacyjnych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Sprawa dotyczy nowelizacji podatku akcyzowego w grupie pojazdów ciężarówych.

W przygotowanym projekcie zmian do podatku akcyzowego zostało założone, iż nowa danina będzie płacona od wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t. – czyli także grupy pojazdów homologowanych jako N1 (ciężarowych). Projektodawca uzasadnia powyższe rozwiązanie potrzebą uproszczenia sytemu i walki z patologią pseudo-cieżarówek. W naszym piśmie wyraźnie wskazaliśmy, że walka z tą patologią nie uzasadnia poświęcenia w tym zakresie uczciwie działających przedsiębiorców. Wskazując, że objęcie tych samochodów podatkiem akcyzowym negatywnie wpłynie na finanse i konkurencyjność przedsiębiorców.

ZDS zaapelował o wypracowanie podczas dalszych prac legislacyjnych rozwiązania, które wyeliminuje negatywne skutki dla polskich przedsiębiorców związanych z objęciem nową daniną wcześniej nie podlegających podatkiem akcyzowym pojazdów.

„ZDS jest także gotowe do wspólnego wypracowania takiego mechanizmu, który pozwoli zwolnić te pojazdy z podatku i nie spowoduje rozszczelnienia projektowanego systemu” – czytamy w oficjalnym komunikacie Związku Dealerów Samochodów.

Źródło: ZDS