Ustawa o transporcie drogowym

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu zmian ustawy o transporcie drogowym. Zmiany mają na celu eliminowanie nieuczciwej konkurencji pomiędzy przewoźnikami, zapewnienie większej ochrony rynku wewnętrznego oraz dostosowanie polskiego prawa do rozwiązań obowiązujących we wszystkich krajach członkowskich UE.

Projekt zakłada przede wszystkim zmianę taryfikatora naruszeń. Taryfikator zostanie w pełni dostosowany do unijnego rozporządzenia 403/2016 i będzie zawierał podział naruszeń na poważne, bardzo poważne i najpoważniejsze. Zmienią się zasady karania, m.in. maksymalna kara za wszystkie naruszenia dla osoby zarządzającej będzie teraz wynosić 5000 zł, a maksymalna kara dla przedsiębiorcy podczas kontroli drogowej wzrośnie z 10 000 zł do 15 000 zł.

Doprecyzowane zostaną przepisy odnoszące się do postępowań w sprawie oceny dobrej reputacji przewoźnika w celu np. uruchamiania procedury za najpoważniejsze naruszenia, których kierowcy dopuścili się w innych krajach.

Projekt przewiduje ponadto, że w przypadku wykonywania przewozu różnymi rodzajami transportu, wysyłający będzie musiał sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określona zostanie masa kontenera lub nadwozia wymiennego. Przewoźnik drogowy będzie musiał okazać taką deklarację na żądanie uprawnionego organu kontroli (np. Inspekcji Transportu Drogowego) .

Termin wprowadzenia w życie większości zmian przewidziany jest na 1 czerwca 2018 r.