Ustawa o elektromobilności uchwalona – do centrum auta spalinowe wjadą jednak bezpłatnie

Tworzenie stref czystego transportu, zwolnienie aut elektrycznych z opłat parkingowych i akcyzy, zwolnienie firm i osób świadczących usługi ładowania tych samochodów z koncesji na obrót energią elektryczną. Takie zapisy znalazły się w końcowej wersji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wczoraj w Sejmie odbyło się głosowanie nad tym dokumentem.

W planach rządu do końca 2020 r. jest stworzenie sieci bazowej – ok. 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną i 400 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy oraz 70 punktów tankowania CNG w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach gęsto zaludnionych.

Wczoraj w Sejmie odbyło się trzecie czytanie oraz głosowanie nad przyjęciem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Z 436 posłów za było 253. Teraz projekt trafi do Senatu.

Treść ustawy o elektromobilności

Ustawa dotyczy określenia zasad sprzedaży usługi ładowania pojazdów elektrycznych, zasad działania podmiotów na rynku paliw alternatywnych, regulacji w zakresie informowania konsumentów oraz przepisów technicznych dla tej infrastruktury. Dodatkowo projekt obejmuje wprowadzenia w życie instrumentów wsparcia rozwoju transportu elektrycznego oraz gazu ziemnego (CNG i LNG) wykorzystywanego w transporcie.

Możliwość pobierania opłat przez samorządy za wjazd pojazdów spalinowych do centrum miast ostatecznie nie znalazła się w końcowym dokumencie. Nie oznacza to jednak, że rozwój stref czystego transportu będzie systematycznie rósł.

Już niebawem na łamach portalu przedstawimy szerszą analizę ustawy o elektromobilności autorstwa Michała Baranowskiego z portalu ecodrving.info

Czytaj także: Opinia ZDS o rządowym projekcie dotyczącym elektromobilności i paliwach alternatywnych

Źródło: CIR
oprac. MF/jab