Renault, Nissan i Mitsubishi tworzą nowy sojusz – Alliance 2022

Renault, Nissan i Mitsubishi Motors zawarły sześcioletnie porozumienie w ramach planu Alliance 2022. Efekt współpracy, szacowany na 10 mld euro ma przynieść wszystkim zainteresowanym stronom duże korzyści, przyspieszyć realizację projektów z wykorzystaniem wspólnych platform, silników i nowych technologii.

W tego projektu firmy członkowskie zwiększą wykorzystanie wspólnych płyt podłogowych, z dziewięcioma milionami pojazdów wykorzystujących 4 wspólne platformy. Plan zakłada również wykorzystanie wspólnych układów napędowych w 75 procentach wolumenu sprzedawanych samochodów.

Alliance 2022 zakłada również rozwój i wspólne wykorzystywanie technologii związanych z pojazdami elektrycznymi, a także opracowywanie i wdrażanie zaawansowanych autonomicznych układów napędowych, skomunikowania pojazdów i nowych usług w zakresie mobilności. Do tego czasu zostanie wprowadzonych dwanaście nowych samochodów elektrycznych o zerowej emisji. Wykorzystujących nowe, wspólne dla wielu segmentów, platformy pojazdów elektrycznych i komponenty. W tym samym okresie zostanie wprowadzonych 40 pojazdów z różnymi poziomami funkcji autonomicznych, aż do samochodów o pełnej autonomii. Przejęcie roli operatora usług w zakresie pojazdów zautomatyzowanych, świadczących usługi transportowe, jest zasadniczą częścią nowej strategii usług związanych z mobilnością.

Carlos Ghosn, prezes i dyrektor generalny Aliansu, powiedział: – „Stawiamy dziś kolejny, milowy krok w rozwoju naszych połączonych firm. Plan strategiczny Alliance 2022 przyniesie finalnie podwojenie rocznych efektów synergii do 10 miliardów euro. Aby osiągnąć ten cel, z jednej strony Renault, Nissan i Mitsubishi Motors przyspieszą współpracę dotyczącą wspólnych platform, silników i nowej generacji napędów elektrycznych, technologii autonomicznych oraz łączności. Z drugiej strony efekty synergii naszych działań wzrosną dzięki rosnącej skali współpracy.”

Według prognoz, całkowita sprzedaż jednostkowa spółek członkowskich osiągnie do końca realizacji planu 14 milionów pojazdów rocznie. Przewiduje się także, że łączne przychody finansowe do tego czasu osiągną 240 miliardów dolarów, czyli o ponad 30 procent więcej, przy łącznych dochodach osiągniętych w 2016 roku w wysokości 180 miliardów dolarów. Dodatkowych efektów synergii należy spodziewać się w segmencie lekkich pojazdów dostawczych, obsłudze posprzedażowej i wymianie technologii w pojazdach elektrycznych, autonomicznych napędach, łączności pomiędzy samochodami oraz nowych usługach związanych z transportem. Będzie to uzupełniać synergie z istniejących połączonych obszarów inżynierii: inżynieria produkcji i łańcucha dostaw; zakupy i zasoby ludzkie.

Źródło: Renault, Nissan, Mitsubishi