Młodzi kierowcy w firmie i bezpieczeństwo [cz. 2]

Żeby właściwie zarządzać młodymi kierowcami w firmie należy określić czynniki ryzyka. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu wskazuje, na co zwrócić uwagę.

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (European Transport Safety Council, ETSC) w dokumencie „Zarządzanie młodymi kierowcami w pracy” zawarła szereg porad dla przedsiębiorców. Specjaliści ETSC zalecają, aby stworzyć procedury dotyczące ryzykownych zachowań.

Zbyt szybka jazda

Wyniki projektu „Społeczne Postawy wobec Zagrożeń w Ruchu Drogowym w Europie” pokazują, że kierowcy w wieku 18-24 lata są bardziej skłonni do przekraczania prędkości w stosunku do innych użytkowników dróg. W Wielkiej Brytanii kierowcom firmowym zawiesza się uprawnienia do kierowania głównie z powodu łamania ograniczeń.

Rekomendacje ETSC dot. młodych kierowców i prędkości:

– rodzaj samochodu i systemy mające wpływ na prędkość dopasowuj do konkretnych pracowników, oceniając ich kompetencje w oparciu o ich wiek i doświadczenie;
– w ramach polityki flotowej określ dopuszczalne prędkości dla kierowców związane z warunkami panującymi na drodze, a nie tylko przepisami;
wymagaj od kierowców, aby zawsze przestrzegali zalecanych prędkości.

Alkohol i narkotyki

Działanie alkoholu i narkotyków, nawet przyjmowanych poza godzinami pracy, może przeciągnąć się do godzin pracy. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku młodych ludzi, ponieważ:

– ich tolerancja na używki jest mniejsza;
– dla młodych kierowców prowadzenie pojazdu to wymagające doświadczenie, muszą być bardziej skupieni niż kierowcy z większym stażem, dlatego rozpraszający wpływ używek jest w ich przypadku większy w porównaniu do osób z dłuższym stażem;
– młodzi ludzie nie mają w pełni wykształconych mechanizmów samokontroli i reagują na używki bardziej euforycznie i emocjonalnie w porównaniu do starszych ludzi;
– młodzi ludzie nie doceniają wpływu używek na swój organizm.

Rekomendacje ETSC dot. młodych kierowców i używek:

– edukuj kierowców na temat wpływu negatywnego alkoholu i narkotyków na bezpieczeństwo jazdy;
– wprowadź politykę zerowej tolerancji dla używek w pracy i podczas dojazdu do pracy;
– stwórz procedury związane z kontrolowaniem pracowników (przed rozpoczęciem pracy, po kolizjach, wyrywkowo) i wyciąganiem konsekwencji, ze zwolnieniem włącznie;
– przeszkól pracowników różnych szczebli w sprawie rozpoznawania symptomów związanych ze spożyciem alkoholu lub narkotyków;
– zamontuj w samochodach blokady alkoholowe uniemożliwiające włączenie silnika w przypadku wykrycia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zmęczenie

Jak podają specjaliści ETSC, grupą, która najczęściej powoduje wypadki w okresie od zmierzchu do 6 rano są młodzi kierowcy (nawet pięć razy częściej niż inni użytkownicy dróg). Ma na to wpływ nie tylko rodzaj wykonywanej pracy (np. zmianowa), ale też styl życia i sposób pokonywania tras.

Rekomendacje ETSC dot. młodych kierowców i zmęczenia:
– stwórz strategię dot. planowania tras w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko zbytniego zmęczenia;
– naucz kierowców zatrzymywania się na przerwy, gdy czują się senni;
– wyznacz w budżecie kwotę na noclegi i stwórz politykę dot. odpoczywania związaną z planowaniem podróży.

Stres

Presja czasu może powodować, że kierowcy firmowi będą przekraczać prędkość, wyprzedzać w niebezpiecznych miejscach czy jeździć zbyt blisko poprzedzającego pojazdu. Konieczność wykonywania zadań coraz szybciej i uzależnienie wypłaty od trzymania się wyśrubowanego harmonogramu sprawia, że kierowcy są żyją w ciągłym stresie.

Rekomendacje ETSC dot. młodych kierowców i stresu:

– daj pracownikom narzędzia służącego do planowania tras i realistycznych harmonogramów;
– nie obiecuj klientom realizacji zleceń w terminach, które zmuszałyby kierowców do niebezpiecznej jazdy, aby zdążyć na czas;
– ustalaj harmonogramy w taki sposób, aby kierowcy nie musieli przekraczać prędkości i jeździć w godzinach szczytu, a także mieli dodatkowy czas na realizację zadań, gdy warunki pogodowe się pogorszą;
– oceniaj harmonogramy, trasy i przydziały oraz reaguj na oznaki stresu wśród załogi;
– upewnij się, że obecny system zmianowy, system planowania podroży i umowy kierowców nie przyczyniają się do wymuszania ryzykownych zachowań.

Dekoncentracja

Jak wskazuje ETSC, korzystanie z urządzeń mobilny to część stylu życia młodych ludzi. Kierowcy używając telefonów w trakcie jazdy zmniejszają prędkość, jednak wcale nie zmniejsza to ryzyka kolizji. Rozproszenie, wynikające nie tylko z powodu rozmawiania przez telefon, jest przyczyną 20-30% wypadków.

Rekomendacje ETSC dot. młodych kierowców i dekoncentracji:

– opracuj reguły dotyczące dekoncentracji i korzystania z telefonów komórkowym, włączając w to zasadę „silnik włączony – telefon wyłączony’;
pracownicy powinni nagrać wiadomości dla poczty głosowej informujące o tym, że prowadzą;
– upewnij się, że pracownicy wyższego szczebla również przestrzegają zasad, aby mogli świecić przykładem;
– oceń strategię komunikacyjną i wytłumacz pracownikom, dlaczego wprowadzasz zasady dot. dekoncentracji;
– stwórz kulturę bezpieczeństwa, upewnij się, że zwyczaje panujące w firmie nie zmuszają załogi do korzystania z telefonów i innych urządzeń mobilnych w trakcie jazdy.

Dojeżdżanie do pracy

Ryzyko wypadków komunikacyjnych będzie wzrastać w związku z tym, że coraz więcej osób mieszka coraz dalej od pracy – wynika z raportu ETSC z 2010 r. na temat podróżowania Europejczyków do miejsca zatrudnienia. Ludzie muszą pokonywać dłuższe dystanse nie tylko dlatego, ze wyprowadzają się na przedmieścia. Wiele osób musiało szukać pracy w większej odległości od miejsca zamieszkania z powodu kryzysu ekonomicznego.

Dane z niemieckich dróg pokazują, że ludzie w wieku do 25 lat uczestniczą w wypadkach drogowych podczas dojazdu i powrotu z pracy 2,5 razy częściej od innych grup. Do wielu niebezpiecznych zdarzeń dochodzi przed 6 rano, kiedy kierowcy czują się pewniej z powodu małego ruchu.

Rekomendacje ETSC dot. młodych kierowców i dojazdów do pracy:

– pomóż pracownikom w bezpiecznym dojeżdżaniu do pracy poprzez przekazywanie im informacji o warunkach na drodze, opracowanie optymalnych tras dojazdu do miejsca zatrudnienia i ustalenie odpowiednich godzin pracy;
– zadbaj o to, aby pracownicy nie wyjeżdżali niepotrzebnie poza teren firmy: otwórz stołówkę serwującą obiad i ustanów takie przerwy, żeby pracownicy nie wracali w ich trakcie do domów;
– motywuj pracowników do korzystania z komunikacji miejskiej oferując im zniżki lub dopłaty do biletów, bądź zapewnij im dojazd do pracy busami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *