Nowe obowiązkowe systemy bezpieczeństwa w samochodach

Na terenie Unii Europejskiej weszły w życie nowe przepisy mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i umożliwienie korzystania z pojazdów w pełni autonomicznych. Wszystkie nowe modele samochodów w UE będą musiały być także wyposażane, podobnie jak obecnie samoloty, w tzw. czarne skrzynki rejestrujące podstawowe parametry jazdy.

Od 6 lipca obowiązują nowe unijne rozporządzenie w sprawie tzw. bezpieczeństwa ogólnego pojazdów. Wprowadza ono szereg obowiązkowych, zaawansowanych systemów wspomagania kierowców w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obejmują one:

• W przypadku wszystkich pojazdów drogowych (tj. samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych oraz autobusów): inteligentny asystent kontroli prędkości, wykrywanie obiektów przy cofaniu za pomocą kamery lub czujników, ostrzeganie o oraz senności i spadku poziomu uwagi kierowcy, rejestratory danych na temat zdarzeń i awaryjny sygnał stopu;

• W przypadku samochodów osobowych i dostawczych: dodatkowe systemy obejmujące m.in. utrzymywanie pojazdu na pasie ruchu i automatyczne hamowanie;

• W przypadku autobusów i samochodów ciężarowych: technologie umożliwiające lepsze rozpoznawanie potencjalnych martwych pól, ostrzeżenia zapobiegające kolizjom z pieszymi i rowerzystami oraz systemy monitorowania ciśnienia w oponach.

Przepisy te mają zastosowanie do nowych typów pojazdów, a od 7 lipca 2024 r. do wszystkich nowych pojazdów. Nowe środki bezpieczeństwa mają przyczynić się do lepszej ochrony pasażerów, pieszych i rowerzystów w całej UE – oczekuje się, że do 2038 r. pozwoli ono uniknąć co najmniej 140 tysięcy poważnych urazów oraz śmierci ponad 25 tys. osób.

Asystent kontroli prędkości, utrzymywanie pojazdu na pasie ruchu i automatyczne hamowanie – nasze pojazdy są coraz bardziej zautomatyzowane. Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa pozwalają zadbać o to, by technologia poprawiała codzienne życie Europejczyków oraz by przemysł motoryzacyjny dysponował przewidywalnymi i bezpiecznymi ramami umożliwiającymi dalsze wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i utrzymanie konkurencyjności na świecie” – tłumaczy Thierry Breton, komisarz odpowiedzialny za rynek wewnętrzny UE.

Omawiane rozporządzenie ustanawia ponadto ramy prawne dla homologacji w Unii Europejskiej pojazdów zautomatyzowanych i w pełni autonomicznych. Latem tego roku Komisja Europejska zamierza przyjąć w oparciu o rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ogólnego przepisy techniczne dotyczące pojazdów zautomatyzowanych i podłączonych do internetu. W szczególności mają zostać uwzględnione pojazdy zautomatyzowane, które przejmują od kierowcy kontrolę na autostradach (automatyzacja poziomu 3) oraz pojazdy w pełni autonomiczne, np. typu „urban shuttle” czy „robotaxi” (automatyzacja poziomu 4). Nowe regulacje mają dostosować unijne prawodawstwo do nowych przepisów na szczeblu ONZ dotyczących automatyzacji poziomu 3 i wprowadzą nowe unijne przepisy techniczne dotyczące pojazdów w pełni autonomicznych.

Oprócz tego, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 na koncerny motoryzacyjne nałożono obowiązek wyposażania samochodów kategorii M1 i N1 (osobowe i dostawcze) w rejestratory danych na temat zdarzeń (EDR), zwane potocznie czarnymi skrzynkami, których to nazwę spopularyzowały urządzenia instalowane na pokładach samolotów. Urządzenia typu EDR będą wykorzystywane w pojazdach do rejestrowania i przechowywania danych (np. prędkości, siły hamowania, aktywacji poduszki powietrznej, statusu systemów bezpieczeństwa) w razie kolizji. Dane te mają dostarczyć nie tylko cennych informacji na temat parametrów jazdy, ale także pomóc w przygotowaniu nowych przepisów, które umożliwią zmniejszenie liczby wypadków na drogach i osiągnięcie unijnego celu „zero ofiar śmiertelnych” do 2050 roku.

(red) Źródło: IBRM Samar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *