Kongres Nowej Mobilności 2023 – dzień drugi

Rozpoczął się drugi dzień Kongresu Nowej Mobilności. Dzisiaj będziemy mieli okazję uczestniczyć w panelach dyskusyjnych dotyczących sektora bateryjnego, stref czystego transportu, zeroemisyjnych pojazdów specjalnych, elektryfikacji firmowych flot, krajowej strategii rowerowej, technologii smart charging, optymalizacji programów subsydiów, czy też bezpieczeństwa pożarowego pojazdów EV. Na trzydniowe wydarzenie do Łodzi przyjechało ponad 2,5 tys. przedstawicieli branży e-mobility z całego świata.

Rozpoczął się drugi dzień Kongresu Nowej Mobilności 2023 – największej konferencji sektora zrównoważonego transportu w regionie CEE. Podczas KNM ponad 2,5 tys. przedstawicieli branży e-mobility, w tym 300 prelegentów z całego świata, omawia kluczowe trendy i wyzwania sektora zeroemisyjnego transportu. Program Kongresu obejmuje 100 warsztatów i wystąpień merytorycznych, z których prawie 40 zaplanowano na drugi dzień wydarzenia.

Jeden z punktów programu stanowi panel „Electric Special Vehicles”, podczas którego odbędzie się premiera raportu PSPA i Business Finland poświęconego zeroemisyjnym pojazdom specjalnym (w tym maszynom rolnym, budowlanym, górniczym, przeładunkowym oraz wszystkim innym pojazdom pozadrogowym).

Bardzo wiele miejsca na KNM 2023 poświęcimy kluczowemu obszarowi dla rozwoju zarówno elektromobilności, jak i polskiej gospodarki, czyli sektorowi bateryjnemu. Zgodnie z analizą BNEF, w 2022 r. Europa odpowiadała za 14% produkcji akumulatorów litowo-jonowych na świecie. Rynkowe analizy wskazują, że już w 2027 r., 6 z 10 największych na świecie rynków produkujących baterie będzie pochodziło ze Starego Kontynentu. Wraz z bardzo dynamicznym wzrostem rejestracji pojazdów elektrycznych, europejskie firmy będą musiały zdecydowanie wzmocnić swoją pozycję w łańcuchu dostaw sektora bateryjnego. O tym, jakie działania są niezbędne by osiągnąć ten cel, podczas zorganizowanego na KNM 2023 panelu „European Battery Market” opowiedzą m.in. Waldemar Buda, Minister rozwoju i technologii, Bartłomiej Kras, CEO, Impact Clean Power Technology, Paweł Kurtasz, Prezes Zarządu PAIH oraz Diego Pavia CEO, EIT InnoEnergy – mówi Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Jednym z tematów przewodnich KNM 2023 jest również infrastruktura ładowania. W sesji „How to Charge in a Smart Way?”, zorganizowanej pod patronatem Agora Transport Transformation, czołowi interesariusze sektora infrastruktury ładowania omówią regulacyjne, rynkowe i technologiczne szanse i wyzwania związane z rozwojem technologii smart charging w Polsce i w regionie CEE.

Korzyści wynikające z zastosowania tego rozwiązania obejmują m.in. możliwość zdalnego nadzoru i zarządzania procesem ładowania, optymalny rozdział mocy pomiędzy równolegle ładowanymi samochodami elektrycznymi, ułatwione rozliczanie płatności za usługi ładowania, mniejsze obciążenie systemu elektroenergetycznego oraz podwyższony poziom bezpieczeństwa. W sesji wezmą udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ChargeIn, CHAdeMO Association Europe, E.ON Drive Infrastrucutre (EDRI Poland), GreenWay Polska, ZPUE oraz Ekoenergetyka-Polska – mówi Albert Kania, Senior New Mobility Manager w PSPA.

Z kolei uczestnicy sesji “It’s Time for a National Cycling Strategy” pod patronatem Unii Metropolii Polskich, omówią kwestie wpływu polityki rowerowej na różne aspekty życia społecznego, gospodarczego czy zdrowotnego. Przedmiotem dyskusji będzie polityka rowerowa w Polsce, efektywna integracja rowerów z publicznym transportem zbiorowym oraz główne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa rowerzystów. Prelegenci przedyskutują korzyści zdrowotne i ekologiczne związane z większym wykorzystaniem rowerów jako środka transportu, jak również potencjalne korzyści ekonomiczne związane z prowadzeniem zrównoważonej polityki rowerowej. Podczas okrągłego stołu zostaną również zaprezentowane doświadczenia krajów, które z powodzeniem wprowadziły narodowe strategie rowerowe. Eksperci omówią również temat zaangażowania społeczności w planowanie i rozwój infrastruktury rowerowej oraz zmian w prawie, które są potrzebne, aby efektywnie promować rower jako środek transportu. Uczestnikami sesji będą m.in. przedstawiciele miast (w tym GZM, Unii Metropolii Polskich, Gdańska, Gdyni oraz Łodzi), a także organizacji trzeciego sektora promujących transport rowerowy.

Podczas drugiego dnia KNM 2023, w gronie interesariuszy, ekspertów, a także praktyków rynku będziemy również dyskutować o kolejnych etapach procesu elektryfikacji firmowych flot (podczas sesji „The Economics of Fleet Electrfication: Step by Step Guide” organizowanej wspólnie z Volkswagen Financial Services), rozwoju zrównoważonych miast przyszłości, roli elektromobilności w ESG, kluczowych obszarach przemysłu e-mobility w Polsce, optymalizacji programów subsydiów ze środków publicznych, bezpieczeństwie pożarowym EV, czy też wyzwaniach sektora elektroenergetycznego w kontekście AFIR. Podsumowując – wszyscy uczestnicy KNM 2023 znajdą w programie wydarzenia coś dla siebie – mówi Aleksander Rajch, dyrektor ds. spraw zewnętrznych PSPA.

(TSz) Źródło: Informacja prasowa PSPA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *