Grupa Renault, Volvo i CMA CGM będą produkować elektryczne auta dostawcze

Grupa Renault, Volvo i CMA CGM łączą siły w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na niskoemisyjną logistykę. Wymienione firmy wspólnie opracują całkowicie nową generację elektrycznych samochodów dostawczych.

Zachodzące zmiany klimatyczne wymuszają konieczność szybszego przechodzenia na napędy elektryczne. Przyszłe przepisy dotyczące emisji CO2 w przewozach towarowych i ograniczenia w dostępie do centrów miast wymagają radykalnych zmian w ekosystemach logistycznych. Klienci biznesowi stają obecnie w obliczu rosnącej potrzeby obniżania kosztów użytkowania i posiadania zelektryfikowanych pojazdów, bezpieczniejszych i w pełni zintegrowanych z systemami informatycznymi firm. Do 2030 roku europejski rynek zelektryfikowanych pojazdów dostawczych ulegnie trzykrotnemu wzrostowi. Stanowi to ogromną szansę dla tej całkowicie nowej oferty lekkich pojazdów dostawczych, w szczególności w dynamicznie rozwijającym się sektorze e-handlu.

Grupa Renault, Volvo i CMA CGM łączą swoje kompetencje i będą tworzyć nową generację w elektrycznych pojazdów dostawczych oraz opracują związaną z nimi gamę usług.

Problemy napotykane przez operatorów logistycznych będzie można pokonać dzięki optymalnym, bezpiecznym rozwiązaniom obejmującym nową platformę elektroniczną Software-Defined Vehicle oraz rozbudowany ekosystem rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Grupa Renault i Volvo podpisały wiążące umowy dotyczące utworzenia nowej spółki, w której początkowy rozkład udziałów wynosić będzie 50/50 i w którą każda ze stron zainwestuje w ciągu najbliższych trzech lat po 300 milionów euro. Grupa CMA CGM, specjalizująca się we wszystkich segmentach łańcucha dostaw na całym świecie, podpisała z Grupą Renault i Volvo niewiążący list intencyjny, w ramach którego zamierza zainwestować w nowy podmiot 120 milionów euro za pośrednictwem swojego funduszu energetycznego PULSE, który wspiera projekty mające na celu przyspieszenie dekarbonizacji branży transportu i branży logistyki.

Zaplanowany na początek 2024 roku termin utworzenia nowej spółki jest uzależniony od zakończenia procedur zatwierdzania zgodnych z obowiązującymi przepisami. Przyszła spółka będzie niezależnym podmiotem z siedzibą na terenie Francji. Zadaniem nowego podmiotu będzie wprowadzenie na rynek nowej gamy w 100 procentach elektrycznych samochodów SDV (Software Defined Vehicle – Samochodów Definiowanych Programowo). Ich produkcja powinna ruszyć w 2026 roku. Przypomnijmy, że Grupa Volvo za pośrednictwem swojego oddziału Renault Trucks i Grupa Renault już od ponad 35 lat współpracują w zakresie lekkich pojazdów dostawczych. Między innymi sieci obu marek zapewniają dystrybucję modeli Renault Master i Trafic.

(red) Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *