Nowy szef rozwoju sieci dealerskiej Volkswagen Group Polska

Paweł Napierała poszerza zakres pełnionych przez siebie obowiązków o funkcję dyrektora Działu Rozwoju Sieci Dealerskiej w Volkswagen Group Polska. Dotychczasowy szef tego działu, Karol Obiegły podjął decyzję o opuszczeniu VGP.

Paweł Napierała, który pełni w strukturach spółki Volkswagen Group Polska funkcję dyrektora Działu Prawnego i Compliance, dodatkowo objął stanowisko dyrektora Działu Rozwoju Sieci Dealerskich Grupy w Volkswagen Group Polska. W konsekwencji zostanie utworzony jeden podmiot – Dział Prawny & Compliance i Rozwoju Sieci Dealerskiej Grupy Volkswagen.

Nadrzędnym celem Działu Rozwoju Sieci Dealerskiej Grupy Volkswagen jest zapewnienie efektu synergii w sieci między markami Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, SEAT, Volkswagen Samochody Dostawcze oraz realizacja grupowej strategii sprzedaży poprzez zapewnienie najlepszej organizacji i usług dla marek Grupy w Polsce.

Tymczasem Karol Obiegły, dyrektor operacyjny Grupy, który od 2013 roku odpowiadał m.in. za Dział Rozwoju Sieci Dealerskiej, podjął decyzję o opuszczeniu struktur VGP.