TomTom rozszerza ofertę aplikacji dla firm

TomTom Telematics przedstawił nową aplikację, która łączy funkcjonalności rozwiązania telematycznego WEBFLEET z platformą Salesforce.

WEBFLEET for Sales Cloud jest dostępny za pośrednictwem Salesforce AppExchange. Aplikacja pozwala na automatyczne raportowanie podróży i ma funkcję prostego zarządzania listą spotkań.

Program pozwala firmie na wpisywanie pracownikom zleceń do kalendarza Salesforce. Zadania wyświetlą się na terminalu TomTom PRO Driver.

WEBFLEET for Sales Cloud umożliwia sprawdzanie efektywności pracowników, kontrolowanie ich liczby spotkań i czasu dojazdu do klienta. TomTom i Salesforce wśród zalet wyliczają optymalizację procesu sprzedaży i kontaktów z klientami oraz uproszczenie firmowych procedur administracyjnych.

Źródło: TomTom Telematics