Rejestracja nowych samochodów w Polsce nadal rośnie – dane CEPiK za listopad 2016 r.

Według najnowszych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), liczba zarejestrowanych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t wzrosła w listopadzie w porównaniu do analogicznego miesiąca 2015 roku – czytamy w raporcie IBRM SAMAR. Wyniki okazały się jednocześnie lepsze od tych, zarejestrowanych w ubiegłym miesiącu.

W listopadzie 2016 roku zarejestrowano w Polsce 42 165 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 19,36% (+6 838 sztuk) więcej niż rok wcześniej oraz o 14,33% (+5 285 szt.) więcej niż w październiku 2016 roku. Z kolei skumulowane dane za rok 2016 (426 388 zarejestrowanych pojazdów do końca listopada) wykazują wzrost sprzedaży w 2016 roku o 16,96% (61 831 szt.).

W listopadzie wszystkie marki z pierwszych dziesięciu zanotowały wzrost liczby zarejestrowanych aut, licząc rok do roku, w tym najwyższy – Hyundai o 32,31%.

Około 8,89% aut (3 750 sztuk) spośród zarejestrowanych w Polsce w listopadzie zostało najprawdopodobniej wywiezionych z kraju zaraz po rejestracji w ramach tzw. reeksportu. Pod względem liczby wywiezionych aut jest to wzrost wobec poprzedniego miesiąca. Udział reeksportu w rynku nieznacznie spadł.

Poziom reeksportu w porównaniu do listopada 2015 wzrósł o 14,92%. Tendencja wzrostowa może się jeszcze zwiększyć, gdyż część firm zajmujących się tego rodzaju działalnością notowana jest w grupie klientów indywidualnych (tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem.

Polska na tle Europy

Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (bez uwzględnienia reeksportu), sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być niezła. Według ACEA (która w swych statystykach dot. polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy) Polska znalazła się na koniec października 2016 roku na 7. pozycji wśród rynków Europy (ostatnie dostępne dane).

Niestety, nawet bez uwzględnienia reeksportu, relatywnie wysoka pozycja na liście rankingowej wciąż nie daje powodu do zadowolenia. Cieniem na rezultatach kładzie się bowiem pozycja naszego kraju w rankingu opracowanym na bazie tzw. wskaźnika chłonności rynku.

Spojrzenie na rynek z tej perspektywy znacząco zmienia ocenę sytuacji na rynku. Wartość wskaźnika na poziomie 8,8 szt., plasuje Polskę dopiero na 23. pozycji pośród 30 krajów notowanych w rankingu. To zdecydowanie słaby rezultat. Przed Polską klasyfikowane są m.in.: Estonia (13,8 zarejestrowane samochody na 1000 mieszkańców), Czechy (20,9 szt. na 1000 mieszkańców), Słowacja (z wynikiem 13,4 szt. na 1 000 mieszkańców) oraz Słowenia (27,3 szt. na 1000 mieszkańców). Średni wskaźnik chłonności dla krajów Unii Europejskiej wyniósł w październiku 2016 roku 25,8 zarejestrowanych samochodów na 1 000 mieszkańców.

danecepik_rejestracja16lis_dostawczeosobowe
Status quo w rankingu producentów

Kolejność na liście marek cieszących się największym powodzeniem wśród polskich klientów nie uległa zmianom w porównaniu z wynikami notowanymi na koniec października 2016 roku. Tytuł lidera rynku ponownie dzierży Skoda.

Na pozycji wicelidera znalazł się Volkswagen, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 37 890 sztuk, o 22,00% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Udział marki wyniósł 10,17%.

Na trzecim miejscu znalazła się Toyota. W 2016 roku klienci japońskiego producenta zarejestrowali 36 205 samochodów, o 15,58% więcej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 9,72%. Na czwartej pozycji znalazł się Opel, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 30 684 szt., o 14,51% więcej niż w 2015 roku. Udział marki w polskim rynku wyniósł 8,24%. Na piątej pozycji jest Ford. W 2016 r. zarejestrowano 25 876 aut tej marki, o 12,28% więcej niż w 2015 roku. Udział marki w rynku wyniósł 6,95%.

Najczęściej kupowanym modelem w 2016 roku była Skoda Octavia (15 535 szt.; +21,80% r/r), za którą uplasowała się Skoda Fabia (13 723 szt.; +25,10% r/r) oraz Opel Astra (13 136 szt.; +36,03% r/r), a następnie Volkswagen Golf (11 155 szt. +8,56% r/r). Pierwszą piątkę zamyka Toyota Yaris (9 896 szt.; +14,84% r/r).

danecepik_listopad16_osobowe

Rynek samochodów dostawczych

Jak informuje IBRM SAMAR, powołując się na dane CEPiK, w listopadzie 2016 roku zarejestrowano w Polsce 4 959 samochodów dostawczych, o 1,06% (-53 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 7,27% (+336 szt.) więcej niż w październiku 2016 roku. W sumie, dotychczas w 2016 roku zarejestrowano w Polsce 53 901 samochodów dostawczych, o 15,13% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Wśród 15 pierwszych marek na liście rankingowej, jedna zanotowała spadek liczby aut zarejestrowanych w 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku – Fiat o 1,39%. Wyniki ośmiu marek wzrosły o więcej niż 20% (w tym najbardziej Hyundaia o 100,56%).
Tytuł lidera rynku w nowym roku zachowuje Fiat. Klienci kupili i zarejestrowali 10 524 auta tej marki, o 1,39% mniej niż w 2015 roku. Udział Fiata w polskim rynku aut dostawczych wyniósł 19,52%.

Na pozycji wicelidera znajduje się Renault, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 7 774 szt., o 14,31% więcej niż w 2015 r. Udział marki w rynku wyniósł 14,42%.

Na trzecim miejscu znalazł się Ford. W 2016 r. klienci tego producenta zarejestrowali 5 475 pojazdy dostawcze, o 19,36% więcej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 10,16%.

danecepik_listopad16_dostawcze

Źródło: IBRM SAMAR
Infografiki: Raport IBRM SAMAR