Przejęcie Planet Car Lease Polska przez Hitachi Capital Polska

Hitachi Capital Polska zakończył proces przejęcia Planet Car Lease Polska, spółki zależnej od Planet Holding International BV.

Przejęcie spółki Planet umacnia strategię rozwoju rozwiązań samochodowych Hitachi Capital Corporation w Europie i pokazuje szczególnie duże zaangażowanie w rozwijający się polski rynek.

Wprowadzone zmiany zapewnią Hitachi Capital Polska dostęp do nowej części rynku oraz do klientów międzynarodowych. Oprócz Polski, Hitachi Capital prowadzi działalność w Wielkiej Brytanii i Holandii. Jest także zaangażowany w ekspansję w Europie Zachodniej i Środkowej.

Dzięki przejęciu spółki, Hitachi Capital Polska może również czerpać korzyści z silnej pozycji Planet Car Lease w segmencie pojazdów elektrycznych i znaczącego doświadczenia w zakresie Pan European.