Nowa edycja systemu CEPiK 2.0 już działa – co nowego w przepisach?

Od poniedziałku (13.11) w całej Polsce zaczął obowiązywać nowy Centralny System Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Zmiany wersji 2.0 dotyczą nie tylko samej bazy danych, która działa na zmodyfikowanym systemie informatycznym, ale także zasad w zakresie przeprowadzania badań technicznych.

Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o ruchu drogowym. Założono w niej przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu CEPiK w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Co nowego w przepisach?

Według nowych przepisów dotyczących kosztów za badanie techniczne przewiduje się wyjątek, który umożliwi wniesienie opłaty za badanie techniczne pojazdu oraz opłaty ewidencyjnej, po przeprowadzeniu badania technicznego – w przypadku rozliczenia tej usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Rozwiązanie to ułatwi działalność przedsiębiorcom, w szczególności tym, którzy zarządzają flotą samochodową.

Do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) na bieżąco będą również przekazywane dane o badaniach technicznych pojazdów, także z negatywnym wynikiem. W ten sposób ma zostać ograniczone zjawisko „turystyki badań technicznych”, w których kierowcy do skutku odwiedzają stacje diagnostyczne.

Kolejną ważną zmianą w stosunku do poprzednich przepisów jest doprecyzowanie i zwiększenie zakresu wprowadzanych danych do ewidencji. Do CEPiK będą trafiać informacje dotyczące ustanowionych zabezpieczeń na pojeździe, w tym informujące o jego zajęciu przez organ egzekucyjny. To kluczowe rozwiązanie z perspektywy nabywców pojazdów, którzy będą posiadać wiedzę m.in. w zakresie ograniczonego prawa właściciela do dysponowania pojazdem.

Nowe przepisy definiują pojęcie szkody istotnej, która rozumiana jest jako szkoda w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu, mająca wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikująca pojazd do dodatkowego badania technicznego. Szkoda istotna, stwierdzana będzie przez zakłady ubezpieczeń lub przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), które będą zobowiązane do przekazywania do CEPiK informacji o tych szkodach.

Proponowane regulacje umożliwią funkcjonariuszom Straży Granicznej szybszą realizację czynności służbowych, poprzez przyznanie im prawa do zatrzymywania dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych na prowadzenie pojazdu. Pozwoli to na usprawnienie pracy tej służby i spowoduje szybsze przeprowadzenie kontroli drogowej, bez konieczności angażowania przedstawicieli innych służb.

Po 12 miesiącach od daty wejścia znowelizowanych przepisów w życie zgodnie z projektem powróci obowiązek przekazywania przez producentów i importerów pojazdów danych dotyczących homologacji pojazdów do elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów. Dzięki temu poprawi się jakość danych zgromadzonych w tym katalogu.

Planuje się również wdrożenie kolejnych usług dla obywateli, jedną z nich jest usługa „Mój pojazd”, która ma ruszyć z końcem bieżącego roku. Usługa ta pozwoli właścicielom aut w Polsce na sprawdzenie online wszystkich danych (zgromadzonych w CEPiK) o ich własnych pojazdach.

Źródło: cepik.gov.pl
fot. DEKRA