Menadżerowie firm motoryzacyjnych oceniają dobrze obecną sytuację w branży

Badanie KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego  pt. „Barometr nastrojów menadżerów firm motoryzacyjnych”. Wskaźnik nastrojów menadżerów firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku osiągnął wartość 83/100 punktów.

Większość badanych uważa, że pozytywna koniunktura utrzyma się w ciągu następnego roku, a najbliższych 6 miesięcy przyniesie zwiększony poziom sprzedaży i dochodów firm motoryzacyjnych – wynika z odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli producentów i dystrybutorów motoryzacyjnych, którzy wzięli udział w badaniu KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Menadżerowie potwierdzają dobrą sytuację branży motoryzacyjnej

Menadżerowie firm motoryzacyjnych znajdujących się w Polsce pozytywnie oceniają sytuację branży motoryzacyjnej. Producenci pojazdów, zabudów i części samochodowych są bardziej optymistyczni w tym względzie niż dystrybutorzy. W pierwszej grupie aż 61 proc. respondentów przyznało, że obecna sytuacja sektora motoryzacyjnego jest raczej dobra, a 18 proc. oceniło ją jako bardzo dobrą. Wskaźnik nastrojów w tej grupie wyniósł 89/100 punktów. Wśród dystrybutorów nastroje są trochę mniej pozytywne – nieco ponad połowa ocenia sytuację jako raczej dobrą, co trzeci jako neutralną, a co dziesiąty jako bardzo dobrą. Wskaźnik nastrojów menedżerów firm dystrybucyjnych wyniósł 79 pkt.

Optymistyczne nastroje menedżerów firm motoryzacyjnych nie powinny być zaskoczeniem. Branża rozwija się bardzo dobrze. Do końca maja br. zarejestrowano już o ponad 33,2 tys. samochodów osobowych i pojazdów użytkowych (dostawczych, ciężarowych i autobusów) więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Niemal całość tej nadwyżki (99 proc.) uzyskano w grupie samochodów osobowych.

– „W pozostałych grupach obserwujemy stabilizację na względnie wysokim poziomie, nie licząc autobusów, które zdecydowanie zwyżkują. Podobnie stabilna jest sytuacja przyczep i naczep pow. 3,5t. Jedynie motocykle, wśród jednośladów po pięciu miesiącach br. skurczyły swoje rezultaty o ponad 30 proc., ale jest to korekta tej części rynku po zmianach przepisów w latach 2015-2016. Pozwala to ze spokojem prognozować, że 2017 rok będzie kolejnym dobrym rokiem i ze  znacznym wzrostem sprzedaży  przynajmniej w grupie samochodów osobowych” – komentuje Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Jak wynika z badania KPMG i PZPM, menedżerowie z firm dystrybucyjnych spodziewają się lepszej koniunktury na rynku motoryzacyjnym niż ich koledzy ze spółek produkcyjnych. Aż 34% z nich uznało, że w ciągu następnych 12 miesięcy sytuacja sektora się poprawi, podobnego zdania był co piąty badany menedżer firm produkujących pojazdy bądź części samochodowe. W obu grupach przeważa jednak opinia, że w najbliższej przyszłości sytuacja w branży będzie stabilna i nie ulegnie wyraźnym zmianom (68 proc. menedżerów z firm produkcyjnych i 54 proc. z firm dystrybucyjnych).

Zarządzający firmami motoryzacyjnymi w Polsce nie przewidują również większych zmian sytuacji gospodarczej kraju. Prawie 50 proc. respondentów uważa, że sytuacja ekonomiczna Polski pozostanie bez zmian, co trzeci ankietowany twierdzi, że poprawi się, a 19 proc. badanych przewiduje pogorszenie sytuacji. Wskaźnik nastrojów gospodarczych wyniósł w ujęciu ogólnym 57/100 punktów.

Sprzedaż i przychody w branży motoryzacyjnej będą rosły

Zarówno producenci, jak i dystrybutorzy pojazdów i części motoryzacyjnych wskazali, że ich firmy w ciągu następnych 6 miesięcy zwiększą sprzedaż oraz przychody. Wzrosty w tych dwóch obszarach zadeklarowało odpowiednio 54 proc. i 50 proc. menedżerów firm produkcyjnych. Niemal co trzecia firma produkująca pojazdy, zabudowy bądź części samochodowe zamierza zwiększyć poziom eksportu (29 proc.) oraz poziom zatrudnienia (29 proc.), co czwarta zaś nakłady inwestycyjne. Jedynie 8 proc. ankietowanych zapowiedziało mniejsze nakłady inwestycyjne.

Aż 65 proc. menedżerów spółek dystrybuujących pojazdy i części samochodowe zadeklarowało, że ich firma w ciągu następnych 6 miesięcy zwiększy wolumen sprzedaży, a blisko połowa (49 proc.) uważa, że zwiększą się przychody sieci. Co trzeci badany odpowiedział, że jego sieć powiększy liczbę salonów, a 43 proc. menedżerów zamierza zwiększyć zatrudnienie. Pozytywną informacją jest, że jedynie 5 proc. respondentów zapowiedziało zmniejszenie liczby salonów, 8 proc. redukcję zatrudnienia, a 14 proc. przewiduje spadek przychodów sieci.

Żaden z producentów pojazdów, zabudów lub części motoryzacyjnych nie zadeklarował, że w ciągu następnych 6 miesięcy spodziewa się spadku poziomu sprzedaży, eksportu bądź dochodów. Firmy planują też utrzymanie lub wzrost obecnego poziomu zatrudnienia. Rekordowo niskie bezrobocie powoduje jednak, że firmy motoryzacyjne będą mierzyć się z deficytem siły roboczej oraz rosnącymi kosztami pracy – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Sytuacja polityczno-gospodarcza, koszty pracy i dostęp do pracowników wyzwaniem dla branży

Wśród największych wyzwań dla branży w ciągu następnych 12 miesięcy producenci pojazdów wymieniają najczęściej sytuację polityczno-gospodarczą (63 proc.), koszty pracy (58 proc.) oraz dostęp do pracowników produkcyjnych i wzrost konkurencji ze strony innych producentów (po 46 proc. wskazań). Na podobne trudności wskazują dystrybutorzy – największymi wyzwaniami będą dla nich: sytuacja polityczno-gospodarcza (68 proc.), dostęp do pracowników technicznych (51 proc.) oraz dostęp do pracowników sprzedaży i administracyjnych (41 proc.).

O RAPORCIE:
Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzanym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce na przełomie kwietnia i maja 2017 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych na temat bieżącej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 69 respondentów.

Źródło: PZPM, KPMG