Dane pierwszego uczestnika

Dane firmyAdministratorem danych osobowych jest Menadżer Floty Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-559) przy ul. Świeradowskiej 51-57. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu obsługi i realizacji zamówienia. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego. Dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

* Pola wymagane


WARUNKI UCZESTNICTWA :

1. Organizatorem szkolenia jest wydawca miesięcznika „Menadżer Floty” www.menadzerfloty.pl: Menadżer Floty Sp. z o.o., ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, NIP: 8992736144, REGON: 021852540, tel. 71 780 66 65, fax. 71 758 54 05

2. Cena udziału w szkoleniu wynosi 490 zł netto/os., chyba że ustalono inaczej. Aby skorzystać z posiadanego kodu rabatowego, rejestrując się należy wprowadzić go w polu „Uwagi”.

3. Potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia następuje w ciągu 24h od momentu otrzymania zgłoszenia i wysyłane jest na adres email Zgłaszającego. Organizator zastrzega prawo odmowy uczestnictwa Zgłaszającemu bez podawania przyczyny.

4. Wraz z potwierdzeniem wpisania na listę uczestników, Organizator wystawi i prześle Zgłaszającemu fakturę VAT. Płatność musi zostać uregulowana przed szkoleniem.

5. Anulowanie potwierdzonego uczestnictwa w szkoleniu jest możliwe tylko poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z udziału, przesłanej e-mailem na adres aleksandra.jania@menadzerfloty.pl, nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem szkolenia, Organizator nie zwraca poniesionych kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

6. Zgłaszający ma prawo zgłoszenia do Organizatora nowego uczestnika, zastępującego osobę, która nie może wziąć udziału w szkoleniu, bez dodatkowych kosztów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz wprowadzania ewentualnych zmian w programie szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia Uczestnikom nie przysługuje prawo do odszkodowań i roszczeń.