Dane pierwszego uczestnika

Dane firmy* Pola wymagane


WARUNKI UCZESTNICTWA :

1. Organizatorem szkolenia jest wydawca miesięcznika „Menadżer Floty” www.menadzerfloty.pl: Menadżer Floty Sp. z o.o., ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, NIP: 8992736144, REGON: 021852540, tel. 71 780 66 65, fax. 71 758 54 05

2. Cena udziału w szkoleniu wynosi 490 zł netto/os., chyba że ustalono inaczej. Aby skorzystać z posiadanego kodu rabatowego, rejestrując się należy wprowadzić go w polu „Uwagi”.

3. Potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia następuje w ciągu 24h od momentu otrzymania zgłoszenia i wysyłane jest na adres email Zgłaszającego. Organizator zastrzega prawo odmowy uczestnictwa Zgłaszającemu bez podawania przyczyny.

4. Wraz z potwierdzeniem wpisania na listę uczestników, Organizator wystawi i prześle Zgłaszającemu fakturę VAT. Płatność musi zostać uregulowana przed szkoleniem.

5. Anulowanie potwierdzonego uczestnictwa w szkoleniu jest możliwe tylko poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z udziału, przesłanej e-mailem na adres aleksandra.jania@menadzerfloty.pl, nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem szkolenia, Organizator nie zwraca poniesionych kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

6. Zgłaszający ma prawo zgłoszenia do Organizatora nowego uczestnika, zastępującego osobę, która nie może wziąć udziału w szkoleniu, bez dodatkowych kosztów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz wprowadzania ewentualnych zmian w programie szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia Uczestnikom nie przysługuje prawo do odszkodowań i roszczeń.