Euisun Chung nowym prezesem Hyundai Motor Group

Hyundai Motor Group ogłosił, że Euisun Chung, zajmujący wcześniej stanowisko wiceprezesa wykonawczego, został mianowany prezesem Grupy. Dotychczasowy prezes – Mong-Koo Chung – będzie pełnił funkcję honorowego prezesa. Przy okazji odbyły się niezależne nadzwyczajne posiedzenia zarządów Hyundai Motor Company, Kia Motors Corporation i Hyundai Mobis Co., podczas których dyskutowano powyższe zmiany. Wszyscy członkowie zarządów jednogłośnie poparli nominację Euisuna Chunga na nowego prezesa Grupy.

Euisun Chung ma kontynuować osiągnięcia prezesa-założyciela – Juyunga Chunga oraz honorowego prezesa – Mong-Koo Chunga. Pod przewodnictwem Euisuna Chunga Hyundai Motor Group otwiera nowy rozdział w historii. Grupa – realizując wizję „Razem dla lepszej przyszłości” – będzie rozwijać i nabywać kluczowe technologie, aby przezwyciężyć niepewność rynkową, nie tylko tę związaną obecnie z pandemią koronawirusa. W swoim przemówieniu inauguracyjnym Euisun Chung przedstawił przyszłe kierunki rozwoju Grupy, które będą koncentrować się wokół takich zagadnień, jak „klient”, „ludzkość”, „przyszłość” i „wkład społeczny”.

Wszystkie nasze cele i wysiłki muszą być zorientowane na klienta. Pierwszym krokiem do zadowolenia klientów jest umożliwienie im skupienia się na własnym życiu za sprawą doskonałej jakości naszych produktów i usług. Z myślą o swobodnym przemieszczaniu się i dobrobycie ludzkości opracujemy najbardziej innowacyjną i niezawodną technologię jazdy autonomicznej, która zaoferuje całkowicie nowe doświadczenia związane z mobilnością” – powiedział Euisun Chung, który stoi na czele transformacji Grupy z producenta samochodów w dostawcę rozwiązań mobilnych w przyszłości.

Grupa będzie oferować rozwiązania mobilne dostosowane do stylu życia klientów i nadal będzie umacniać pozycję lidera na rynku w różnych dziedzinach, w tym w jeździe autonomicznej, elektryfikacji modeli, wodorowych ogniwach paliwowych, robotyce i miejskiej mobilności powietrznej (Urban Air Mobility – UAM). Grupa utworzyła niedawno spółkę Motional Inc. z firmą Aptiv, aby opracować i wdrożyć wiodącą w branży technologię jazdy autonomicznej. W celu świadczenia usług mobilności Hyundai Motor Group współpracuje z partnerami na całym świecie, aby spełnić zróżnicowane potrzeby ludzi w różnych regionach. Co więcej, Euisun Chung przewidział duże możliwości, które tkwią w energii wodorowej i poparł rozwój wodorowego ekosystemu, poprzez szerokie wdrożenie technologii ogniw paliwowych nie tylko w samochodach.

Nasza światowej klasy technologia wodorowych ogniw paliwowych będzie stosowana zarówno w samochodach, jak i w innych dziedzinach, jako ekologiczne rozwiązanie energetyczne w przyszłości” – powiedział Euisun Chung. „Urzeczywistnimy również wyobrażenia na temat robotyki, mobilności powietrznej w miastach (UAM) oraz innych innowacji, a także rozwiązań z dziedziny Smart City”.

Euisun Chung podkreślił również znaczenie wkładu społecznego w miejscach, w których Grupa prowadzi działalność, co odzwierciedla jego wieloletnie zaangażowanie na rzecz społeczności i przyszłego pokolenia.

Transformacja Grupy pod zarządem nowego prezesa będzie odbywać się również wewnętrznie, z naciskiem na elastyczność działania, podobnie jak ma to miejsce w wypadku firm z branży technologicznej. Pod kierownictwem Euisuna Chunga Grupa przyspieszy wysiłki we wdrożeniu jeszcze wyższej kultury korporacyjnej poprzez wzmocnienie pozycji pracowników i zachęcając ich do intensywniejszej komunikacji.  „Będę wspierać taką kulturę firmy, która szanuje komunikację i autonomię. Kreatywne środowisko pracy, w którym talenty są szanowane i mogą się w pełni realizować będzie promowane”- zapewnił Euisun Chung.

Grupa usprawni również procesy decyzyjne, aby były szybsze i bardziej przejrzyste, a także wzmocni komunikację ze światem zewnętrznym, aby zwiększyć wartość dla akcjonariuszy.

(TSz) Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.