Zły stan techniczny najczęstszą przyczyną wymiany samochodów firmowych w sektorze MŚP

W ponad połowie z niemal 2 milionów polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP samochody służbowe są użytkowane od 5 do 10 lat – wynika z najnowszego badania zrealizowanego na zlecenie Carefleet S.A. Niemal 40 proc. mikro, małych i średnich firm wymienia auta, kiedy nie nadają się już do użytku.

Jak wynika z badania, 36,5 proc. przedsiębiorców wymienia samochody służbowe z powodu złego stanu
technicznego, który uniemożliwia ich dalsze użytkowanie. Nieco ponad 20 proc. ankietowanych przedstawicieli
sektora MŚP deklaruje natomiast, że przyczyną wymiany firmowych pojazdów są coraz wyższe nakłady
ponoszone na ich eksploatację i naprawy. W prawie 13 proc. firm samochody wymieniane są z powodu
zakończenia umów leasingu lub wynajmu długoterminowego.

„Polski sektor MŚP coraz częściej idzie w ślady korporacji i dużych przedsiębiorstw, czerpiąc dobre wzorce w
odniesieniu do sposobów zarządzania samochodami służbowymi. Obecnie właściciele mikro, małych i średnich
firm bardziej niż kilka lat temu cenią sobie możliwość użytkowania pojazdów nowych i ich częstszej wymiany”
twierdzi Ilona Ochęduszko, dyrektor account management w Carefleet S.A. – „Jednocześnie nadal wielu
przedsiębiorców użytkuje samochody służbowe do ich śmierci technicznej lub wymienia je dopiero wtedy, kiedy
koszty eksploatacyjne i napraw mechanicznych stają się zbyt wysokie. Jak wynika z naszych badań, ponad 10
proc. przedsiębiorców z sektora MŚP korzysta z samochodów powyżej 11 lat. Co istotne, pojazdy nabywane
przez małe i średnie firmy pochodzą często z rynku wtórnego, stąd w ich flotach spotyka się auta nawet 15
letnie i starsze” – dodaje Ilona Ochęduszko.

Według danych zebranych na zlecenie Carefleet S.A. w niemal 6 proc. badanych podmiotów samochody
służbowe wymieniane są w związku z wewnętrznych zmianami w firmie, takimi jak nowe zlecenia czy nowi
pracownicy w przedsiębiorstwie. Jedynie 0,6 proc. ankietowanych wskazało względy bezpieczeństwa jako
powód wymiany auta na nowe.

Koszty najbardziej istotne dla branży transportowej

Analiza wyników badania uwzględniająca podział firm na branże nie uwidacznia znacznego zróżnicowania w
argumentacji przyczyn wymiany samochodów służbowych. Jako główny powód zmiany samochodów na nowe
na pierwszym miejscu wymieniany jest ich zły stan techniczny. Odstępstwo od tej reguły można zauważyć w
przypadku firm transportowych. Ponad 40 proc. ankietowanych przedstawicieli tego typu podmiotów
deklaruje, że powodem do wymiany służbowych samochodów są coraz wyższe koszty związane z ich
utrzymaniem. Zły stan techniczny został wymieniony na 2. miejscu (23,9 proc. wskazań).

„Dla przedsiębiorców z sektora MŚP samochód służbowy to przede wszystkim narzędzie pracy. Widać to
szczególnie w przypadku firm transportowych, które nie mogą sobie pozwolić na przestoje wynikające ze złego
stanu technicznego pojazdów. Jednocześnie koszty eksploatacyjne floty stanowią jedną z najważniejszych
pozycji w bilansie tego typu przedsiębiorstw. Kiedy koszt utrzymania służbowych pojazdów zaczyna
przekraczać akceptowalny poziom, wymieniają je zazwyczaj na nowe” – dodaje Ilona Ochęduszko.

Źródło: Carefleet S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *