Menadżer Floty partnerem medialnym szkolenia Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością

Rola i obowiązki menadżerów floty jest zwykle niedoceniana. Wartość zainwestowanych w park samochodowy aktywów, całkowite koszty eksploatacji i szeroki zakres ryzyk wynikających z zarządzania flotą pojazdów mają strategiczne znaczenie dla każdej firmy, znaczenie w sensie kosztowym i w zapewnieniu firmie odpowiedniego poziomu mobilności.

W związku z tym, oczywistym jest, że osoby odpowiedzialne za codzienne zarządzanie muszą posiadać kwalifikacje, które zapewnią im kluczowe kompetencje i wiedzę. Rolą kursu jest dostarczenie i poszerzenie umiejętności niezbędnych do profesjonalnego i odpowiedzialnego zarządzania flotą z pozycji fleet managera, wiedzy praktycznej i teoretycznej, wiedzy unikalnej, przekazywanej przez najwyższej klasy specjalistów z Polski i Europy.
Szkolenie dedykowane jest dla firm i osób które poszukują:

 • Nabycia kwalifikacji niezbędnych dla profesjonalnej kadry zarządzającej jednym z najbardziej kosztowo twórczych obszarów w firmie.
 • Umiejętności efektywnego zarządzania i nadzoru nad polityką flotową, nad procesami wewnętrznymi i zewnętrznymi w celu zaspokajania potrzeb firmy związanych z szeroko pojętą mobilnością.
 • Wiedzy niezbędnej do identyfikacji potrzeb Firmy w obszarze zarządzania flotą wraz z umiejętnościami realizacji wytyczonych zadań i rzetelnego raportowania
 • Zdolności planowania, przewidywania i kontroli wraz z wiedzą niezbędną do określania i przewidywania ryzyk biznesowych, prawnych i finansowo – księgowych.
 • Umiejętności niezbędnych do prowadzenia przetargów i negocjacji z dostawcami usług i/lub z instytucjami finansującymi
 • Wiedzy w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych i likwidacji szkód
 • Umiejętności w zakresie zarządzania, budowania relacji biznesowych, strategii komunikacji i pracy zespołowej

 

ADRESACI KURSU

Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do profesjonalnego i skutecznego świadczenia pracy w dziedzinie Zarządzania Flotą. Program został tak skonstruowany, aby zapewnić wysoki poziom kompetencji i wiedzy w kluczowych obszarach. Materiał, wiedza oraz sposób przekazu jest skierowany jest do osób, które zamierzają pracować w zawodzie fleet managera, pracują ale chcieliby w znaczący sposób podnieść swoje kwalifikacje oraz osób, których obowiązki obejmują w jakimś zakresie tematykę związaną z zarządzaniem flotą, a w szczególności:

 • Pracowników działów flotowych, administracyjnych i HR w firmach posiadających pojazdy własne, leasingowane lub wynajmowane
 • Osób pracujących w firmach świadczących usługi wsparcia floty
 • Pracowników punktów dealerskich odpowiedzialnych za sprzedaż samochodów i usług flotowych
 • Specjalistów zatrudnionych w spółkach świadczących usługi Car Fleet Management dla Klientów

 

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOLENIA 

Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania świadectwa ukończenia szkolenia jest zaliczenie końcowego egzaminu w postaci testu jednokrotnego wyboru obejmującego wiedzę z całego szkolenia.

Szkolenie realizowane jest we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego i Total Fleet Solutions.
Partnerem medialnym jest Menadżer Floty

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie:

www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/kursy-i-szkolenia/kierunki/zarzadzanie-flota-samochodowa-i-mobilnoscia/o-kursie/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.