Nowe metody redukcji kosztów dla przewoźników

Skuteczna kontrola kosztów przynosi nowe możliwości rozwoju firmy transportowej – taki jest główny wniosek z badania „Przyszłość przewoźników drogowych” przeprowadzonego na zlecenie ExxonMobil. 71% ankietowanych z Polski, Finlandii, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii oczekuje poprawy wyników biznesowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jednak na tle dobrych prognoz pojawia się wiele wyzwań.

Wyniki badania odzwierciedlają metody pracy, obawy i prognozy wyższej kadry kierowniczej dużych przewoźników drogowych działających na terenie Europy. 71% ankietowanych z Polski, Finlandii, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii oczekuje poprawy wyników biznesowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 48% prognozuje bardzo wysokie wzrosty rzędu 11-30%. Jednak na tle dobrych prognoz pojawia się wiele wyzwań. 40% respondentów wskazuje trudną sytuację ekonomiczną i zmienność rynku jako czynniki w największym stopniu wpływające na działanie firmy w kolejnych pięciu latach. Wahania cen paliw i takie kwestie jak wprowadzanie coraz bardziej restrykcyjnych norm emisji, w tym dyrektywy 2020, powodują, że przyszłość firm transportowych na pierwszy rzut oka nie jest różowa.

Pomimo że prognozy zakładają znaczną poprawę wyników w trudnym okresie dla gospodarki, wielu przewoźników drogowych za najważniejszą kwestię uważa kontrolę kosztów. Wskutek tego rezygnują oni z długoterminowych inwestycji, dzięki którym można wypracować przewagę konkurencyjną.

Duży nacisk na redukcję kosztów nie wydaje się niczym nadzwyczajnym w reakcji na trudną sytuację rynkową. Większe zainteresowanie firm możliwościami ograniczenia zużycia paliwa sprawiło, że 65% ankietowanych zwróciło większą uwagę na utrzymanie dobrego stanu technicznego pojazdów. Szkolenie kierowców i wykorzystanie telematyki okazało się istotnym elementem polityki w zakresie zmniejszania zużycia paliwa. Jednak zaledwie 32% respondentów zrezygnowało na przykład z tradycyjnych środków smarnych na rzecz produktów ograniczających spalanie.

– „Wiele firm transportowych nie jest świadomych długoterminowego potencjału środków smarnych w zakresie ograniczania zużycia paliwa” – zauważa Maciej Marcinowski, doradca marketingowy ds. środków smarnych ExxonMobil do pojazdów użytkowych na region Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. – „Kupując środki smarne, niemal 40% respondentów wybiera najtańszy na rynku produkt. 64% ankietowanych postrzega środki smarne w kategorii niezbędnego wydatku, który trzeba w miarę możliwości ograniczyć. Konieczna jest tu zmiana podejścia – firmy muszą zacząć postrzegać ten zakup jak inwestycję, która w dłuższej perspektywie pozwoli im oszczędzać” – dodaje Marcinowski.

Źródło: ExxonMobil