Webinarium: Infrastruktura dla elektromobilności

22 maja w formule bezpłatnego webinarium, odbędzie się szkolenie zatytułowane „Infrastruktura dla elektromobilności w praktyce”, organizowane przez firmę Milivolt.

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 maja o godzinie 10:00 w formule bezpłatnego webinarium, które będzie prowadzone przez grupę ekspertów z dziedzin prawa, finansów oraz producentów stacji do ładowania pojazdów. Dzięki wykorzystaniu technologii webcast, podczas seminarium będzie możliwa obustronna komunikacja pomiędzy prelegentami a uczestnikami szkolenia.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną praktyczne wymogi stawiane przez aktualne przepisy wobec infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Prelegenci opowiedzą także o dostępnych na rynku rozwiązaniach technicznych oraz wariantach sfinansowania ich zakupu.

Szkolenie skierowane jest głównie do przedsiębiorców zainteresowanych budową infrastruktury do ładowania własnej floty pojazdów, hoteli i pensjonatów czy samorządowców zobligowanych przez ustawę o elektromobilności do inwestycji w infrastrukturę zasilaną paliwami alternatywnymi.

Możliwość rejestracji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora: www.milivolt.pl