UE reformuje ubezpieczenia komunikacyjne

Komitet Stałych Przedstawicieli Rady UE (Coreper) poparł porozumienie w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych. Nowe regulacje mają wzmocnić ochronę poszkodowanych w wypadkach drogowych i prawa posiadaczy polis.

Wstępnie uzgodniony tekst zmienia zakres dyrektywy zgodnie z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym ustala nowe definicje „pojazdu” i „użytkowania pojazdu”. Daje również państwom członkowskim nowe możliwości odstępstw od obowiązku ubezpieczenia. Wykorzystywanie pojazdu podczas imprez i działań związanych ze sportami motorowymi zostanie wyłączone z zakresu dyrektywy, pod warunkiem istnienia ubezpieczenia alternatywnego.

Ponadto w każdym państwie członkowskim zostaną utworzone specjalne organy w celu zapewnienia, że w przypadku niewypłacalności zakładu ubezpieczającego pojazd odpowiedzialny za wypadek, poszkodowani mogą otrzymać odszkodowanie w kraju, w który mieszkają. Stosowna instytucja w danym państwie UE będzie wówczas domagała się zwrotu kosztów od swojego odpowiednika działającego w państwie, w którym siedzibę ma niewypłacalne towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zmieniony tekst zawiera również m.in. nowe przepisy dotyczące kontroli ubezpieczenia oraz zwiększone minimalne kwoty ochrony w przypadku obrażeń ciała i szkód materialnych w całej UE.

Komitet Stałych Przedstawicieli Rady UE (Coreper) poparł porozumienie polityczne osiągnięte przez Radę i negocjatorów Parlamentu Europejskiego podczas rozmów trójstronnych. Po korekcie prawno-językowej Parlament i Rada mają jesienią przyjąć dyrektywę. Po podpisaniu i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE tekst zostanie przetransponowany do prawa krajowego w ciągu 24 miesięcy od daty wejścia w życie.

Źródło: IBRM Samar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *