[Relacja] ZPL i PZWLP – dobre wyniki branży po dwóch kwartałach 2017 r.

Związek Polskiego Leasingu oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów ogłosiły dane dotyczące naszego rynku po dwóch pierwszych kwartałach. Branża ma powody do zadowolenia.

Wspólna konferencja ZPL i PZWLP odbyła się w poniedziałek 31 lipca, tradycyjnie w siedzibie Konfederacji Lewiatan w Warszawie. Wzięli w niej udział Andrzej Krzemiński (przewodniczący komitetu wykonawczego ZPL, prezes zarządu PKO Leasing), Sławomir Wontrucki (prezes zarządu PZWLP, prezes LeasePlan Polska), Andrzej Sugajski (dyrektor generalny ZPL), Marcin Nieplowicz (dyrektor ds. statystyki i monitowania rynku ZPL, główny ekonomista EFL) oraz prof. Jan Garlicki i Wojciech Terlikowski (odpowiednio dyrektor generalny i kierownik projektu z Centrum Badań Marketingowych Indicator).

ZPL – auta osobowe najpopularniejsze

– 31,8 mld zł wyniosły łączne inwestycje polskich firm, zrealizowane w I połowie tego roku przy udziale leasingu i pożyczki inwestycyjnej. W całym ubiegłym roku było to 58,1 mld zł. Dane opublikowane przez ZPL potwierdzają, że polski rynek inwestycji w dalszym ciągu potrzebuje zewnętrznego finansowania – powiedział Andrzej Krzemiński, przewodniczący komitetu wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Dynamika branży leasingowej w I połowie 2017 r. wyniosła 11,6% rok do roku. Klienci firm leasingowych najczęściej finansowali pojazdy lekkie (44,3% udział w rynku), środki transportu ciężkiego (27,3 %, m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego) oraz maszyny i inne urządzenia – w tym IT (26,7%). Rzadziej finansowane były nieruchomości (1,2% udział w rynku).

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku branża leasingowa sfinansowała za pośrednictwem leasingu i pożyczki inwestycyjnej pojazdy lekkie o łącznej wartości 14,1 mld zł, przy 17,4% wzroście rok do roku w tym obszarze. W omawianej grupie przeważają pojazdy osobowe, z 84 % udziałem w segmencie OSD. Na finansowanie pojazdów lekkich wpływa mocny impuls fiskalny dla wymiany aut, szczególnie w segmencie premium (możliwość odliczenia 50% VAT przy zakupie oraz 50 % VAT od paliwa i usług serwisowych). Czynnik ten będzie oddziaływał przynajmniej do końca 2019r.

ZPL szacuje, że łącznie w całym 2017 roku zostanie zarejestrowanych ok. 500 000 pojazdów lekkich, z czego ok. 240 000 na firmy leasingowe i wynajmu. Wzrost obrotów w segmencie pojazdów lekkich będzie stymulowany przez wzrost konsumpcji, wspierany poprawą na rynku pracy, wzrostem dochodów gospodarstw domowych oraz rekordowo dobrymi nastrojami konsumentów

Związek Polskiego Leasingu szacuje, że branża leasingowa blisko połowę swoich usług (49%), kieruje do najmniejszych firm, czyli klientów o rocznych obrotach do 5 ml zł. Trzy czwarte wszystkich klientów branży stanowią firmy mikro i małe. Pozostali odbiorcy usług leasingowych to firmy o obrotach powyżej 20 mln zł. Branża leasingowa w marginalnym stopniu finansuje sektor publiczny, podobnie jest z klientami indywidualnymi.

Prognozowany rozwój branży leasingowej na koniec 2017r. na poziomie 15,1%, będzie bazował na finansowaniu pojazdów lekkich (mocny popyt krajowy i korzystne przepisy fiskalne) oraz finansowaniu maszyn i urządzeń. Na koniec roku łączne finansowanie branży może przekroczyć 66 mld zł.

Galeria

PZWLP – rośnie popularność wynajmu

Popularność wynajmu długoterminowego samochodów wśród przedsiębiorców w Polsce ciągle rośnie. Na koniec czerwca dynamika rozwoju wynajmu długoterminowego osiągnęła poziom 13,8% rok do roku. Tempo wzrostu branży zwiększa się już piąty kwartał z rzędu i obecnie jest blisko o połowę większe niż rok temu.

W I półroczu 2017 r. na potrzeby wynajmu długoterminowego zakupionych zostało o 24,4% więcej nowych aut osobowych, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Oznacza to, że usługa ta rozwijała się wyraźnie szybciej od pozostałych form finansowania samochodów służbowych – zakupu ze środków własnych, kredytu oraz leasingu finansowego.

Na koniec czerwca 2017 r. łączna flota w wynajmie długoterminowym firm należących do PZWLP, reprezentujących ok. 80% całego rynku CFM, wynosiła 141 647 samochodów. Zdecydowana większość z nich, bo aż 88,7% całkowitej floty (125 617 aut) znajdowała się w najbardziej kompleksowej usłudze, czyli Full Serwis Leasingu (FSL). Auta w drugiej z usług zaliczanych do wynajmu długoterminowego, a więc Leasingu z Serwisem (LS), zapewniającej firmie finansowanie pojazdów w ramach leasingu, ale tylko częściową obsługę floty, stanowiły natomiast 11,3%.

Wysokie tempo rozwoju utrzymuje się również w przypadku branży Rent a Car. Zgodnie z danymi PZWLP, na koniec czerwca wyniosło ono 22,6% r/r. Na podstawie danych dotyczących wielkości floty aut 6 na 7 firm Rent a Car należących do organizacji (bez Avis Budget / Jupol – Car Sp. z o.o.), branża dysponowała na koniec czerwca 2017 r. łączną flotą ponad 14,5 tys. aut (14.541), co oznacza, że odnotowała wzrost na poziomie 22,6% r/r.

– Wysokie i rosnące już piąty kwartał z kolei tempo rozwoju wynajmu długoterminowego w Polsce jest w dużej mierze wynikiem coraz większego popytu na taką formę finansowania aut firmowych wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorców – powiedział Sławomir Wontrucki, prezes zarządu PZWLP, prezes LeasePlan Polska. – Odsetek klientów z sektora MŚP, korzystających z wynajmu długoterminowego był jeszcze kilka lat temu niewielki. Obecnie jednak sytuacja w tym zakresie dynamicznie się zmienia. Oferta firm wynajmu długoterminowego jest już bowiem w pełni dostosowana do potrzeb także mniejszych flot, nawet składających się z 1 czy 2 pojazdów i gwarantuje przedsiębiorcom z sektora MŚP korzyści identyczne z tymi, jakie czerpią duże korporacje. Tendencję tę potwierdzają badania rynkowe. Zgodnie z wynikami badania Instytutu Keralla Research, przeprowadzonego w II kwartale 2017 r., z wynajmu długoterminowego korzysta już co piąty mikro, mały i średni przedsiębiorca w Polsce. Co więcej, wyniki badania pokazują, że w sektorze MŚP jest już obecnie bardzo duża świadomość wynajmu długoterminowego aut – w ciągu tylko ostatniego roku urosła ona o 8%, do poziomu 87% badanych.

Galeria

Spadek popytu na diesle

Na koniec II kwartału we aut flocie firm PZWLP w usługach CFM, samochody z jednostkami wysokoprężnymi stanowiły 68,2% łącznego parku pojazdów. Ich udział zmniejszył się jednak w ciągu ostatniego roku (w stosunku do stanu z końca czerwca 2016 r.) o 6%.

Samochody napędzane Dieslem traciły swoją pozycję przede wszystkim kosztem wzrostu udziału aut z silnikami benzynowymi, które na koniec II kwartału stanowiły 31,2% łącznej floty (wzrost o 5,7% r/r).

Dodatkowo, nieznacznie zwiększył się również udział samochodów ekologicznych, tzw. nisko- i zeroemisyjnych, czyli hybrydowych i elektrycznych. Auta tego typu dysponowały na koniec czerwca udziałem 0,6% (wzrost o 0,3% r/r). Pomimo, że pojazdów ekologicznych jest w wynajmie długoterminowym relatywnie wciąż niewiele (772 samochody hybrydowe i 20 elektrycznych), to ich łączna liczba zauważalnie urosła w ciągu ostatniego roku – z poziomu 296 do 792 aut.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że znaczna część tego wzrostu została wygenerowana w II kwartale 2017 r. (wzrost o 350 aut w stosunku do stanu z końca marca 2017 r.), za sprawą realizacji jednego dużego kontraktu. W II kwartale blisko 300 nowych samochodów hybrydowych zostało sfinansowanych poprzez wynajem długoterminowy na potrzeby uruchomionej w Warszawie usługi car sharingu PANEK CarSharing.

PZWLP po raz pierwszy opublikował informacje dotyczące średniej emisji CO2 nowych aut kupowanych przez Członków organizacji na potrzeby usług wynajmu długoterminowego. Średnia emisja CO2 nabywanych w II kw. 2017 r. do flot nowych samochodów osobowych wynosiła 121,13 g/km i była nieznacznie, bo o 0,24% (0,29 g/km) niższa, niż w przypadku aut kupowanych w analogicznym okresie rok temu. Dużo większa różnica jest natomiast widoczna w przypadku aut dostawczych do 3,5t DMC, gdzie średnia emisja CO2 samochodów tego typu, kupowanych w II kw. 2017r., wynosiła 139,61 g/km i była dzięki temu niższa o 6% (8,85 g/km), niż w porównywalnym czasie rok wcześniej.

Galeria

Wideo

The best of Poznań Motor Show 2018
[Genewa Motors Show 2018] Nissan IMx KURO i Nissan LEAF
The best of Geneva International Motor Show 2018
[Genewa Motors Show 2018] BMWi
  •  image
  •  image
  •  image
  •  image
[Pierwsza jazda] Test Infiniti Q30
[Fotorelacja] Motor Show 2016

Aktualności