[Relacja] Agresja na drodze wynikiem zestresowania – konferencja w Instytucie Transportu Samochodowego

W Instytucie Transportu Samochodowego odbyła się konferencja poświęcona agresywnym zachowaniom na drodze. Z badań ITS wynika, że problem ten dotyczy w dużej mierze kierowców firmowych.

Podczas konferencji wygłoszone zostały m.in. prelekcje pt.  „Agresja drogowa wśród kierowców flotowych” czy „Agresywna jazda – przekleństwo polskich dróg czy światowa epidemia?”.

Jak można wywnioskować z wygłoszonych prezentacji, wiele zależy od indywidualnych cech osobowości, równowagi emocjonalnej, poczucia wartości, pewności siebie czy chęci dominacji i rywalizacji na drodze. Przeświadczenie o anonimowości lub bezkarności, potęgowane niekiedy przez substancje psychoaktywne, także decydują o zachowaniu kierowców. Czynnikiem, który ma niebagatelne znaczenie na podejmowanie decyzji na drodze jest także stres, który w przypadku kierowców pojazdów służbowych wynika z charakteru pracy.

Wstępne wyniki badań, przeprowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego we współpracy ze Škoda Auto Szkoła na grupie 350 uczestników wskazują jednoznacznie, że kierowcy, którzy częściej odczuwają presję w pracy mają większą skłonność do agresji w ruchu drogowym – mówi Anna Olejniczak, psycholog koordynujący badanie ITS.

– Nadmiar obowiązków może stanowić czynnik sprzyjający wystąpieniu agresji drogowej, zwłaszcza, że źródłem zachowań agresywnych jest często frustracja jakiejś potrzeby (np. sprostanie obowiązkom czy konieczność wywiązania się z obietnic, itp.). Należy jednak pamiętać, iż definicja agresji w ruchu drogowym może odbiegać od tradycyjnie rozumianej agresji, jako intencjonalnego czynu mającego na celu wyrządzenie krzywdy innej osobie – dr Ewa Odachowska, psycholog transportu ITS.

W kampanii poświęconej tej tematyce zostaną wykorzystane wyniki badań ITS. Dotyczą one m.in. indywidualnych predyspozycji kierowców, które mogą wiązać się ze skłonnością do zachowań agresywnych. Przeprowadzenie takich badań oraz praca nad ich rezultatami w dłuższej perspektywie może przyczynić się do opracowania efektywnych metod radzenia sobie z czynnikami stresogennymi wśród kierowców aut służbowych.

Umiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami za kierownicą, to cel kampanii edukacyjnej „Wyładowujesz się!”, która skierowana jest w głównej mierze do kierowców pojazdów służbowych – tłumaczy Mariusz Zbyszyński z Centrum Telematyki Transportu ITS.

Autorami kampanii „Wyładowujesz się!” są Instytut Transportu Samochodowego oraz Škoda Auto Szkoła. Kampania została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *