Pod Warszawą powstaje Zielona Ostoja Renault

Warsztaty ekologiczne, wykłady, webinary i co najważniejsze – wspólne działania lokalnej społeczności na rzecz środowiska naturalnego. To wszystko zaoferuje Zielona Ostoja Renault – pierwsza w Polsce otwarta dla każdego przestrzeń do kształtowania świadomości ekologicznej oraz realnego działania na rzecz środowiska. Pawilon powstaje z inicjatywy Renault Polska we współpracy z miastem Otwock, które na potrzeby projektu udostępniło przestrzeń na terenie Rezerwatu Świder. Otwarcie Zielonej Ostoi planowane jest na wiosnę tego roku.

Cały świat, w tym również Polska, zmaga się obecnie ze skutkami degradacji środowiska. Postępujące ocieplenie klimatu czy zanieczyszczenie powietrza to tylko niektóre z nich. Dużym problemem jest również zanikanie bioróżnorodności i wymieranie gatunków. Według raportu ONZ „UN Environment 2019” do 2016 roku z powierzchni ziemi zniknęło 559 spośród 6190 gatunków udomowionych, co w rezultacie już teraz doprowadziło do zmniejszenia o 23% produktywności Ziemi. Co więcej, spośród 12 celów polityki środowiskowej założonych na 2020 rok spełnione zostały tylko dwa: wyznaczenie morskich oraz lądowych obszarów chronionych. To pokazuje, że w kwestii ekologii, w tym ochrony zasobów naturalnych, jest jeszcze wiele do zrobienia. Kluczem może być odpowiednia edukacja w kontekście podejmowania odpowiednich działań lokalnych.

Projekty takie jak Zielona Ostoja pozwalają na wzrost świadomości ekologicznej. Niezwykle cenne jest, gdy możemy poznawać zjawiska czy procesy tam, gdzie one zachodzą, i to w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Dzięki temu, przy okazji nabywania wiedzy o funkcjonowaniu ekosystemów jako takich, możemy także budować więź z otaczającą nas przyrodą i kształtować w sobie odpowiedzialność za środowisko w skali lokalnej. Ponadto tego rodzaju projekty przyczyniają się do lepszego zrozumienia roli i znaczenia różnorodności biologicznej w kształtowaniu środowiska planety, zapobieganiu zagrożeniom środowiskowym i poprawie jakości naszego życia – mówi dr Piotr Mikołajczyk z Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Polacy chcą być eko, ale…

Badanie Instytutu GFK „Ekologiczne postawy Polaków” przeprowadzone pod koniec 2020 roku, na zlecenie Grupy Renault, pokazało, że w większości zdajemy sobie sprawę z wagi działań ekologicznych i chcemy działać, ale potrzebujemy wiedzy. Aż 8 na 10 osób postrzega siebie jako „osoby eko”, a 85% badanych ma świadomość, że przez swoje zachowanie może przyczynić się do ochrony środowiska. Przy wzrastającej ekoświadomości nadal mamy jednak problemy z określeniem przyczyn zmian klimatycznych. Co piąty Polak nie wie, że to emisja dwutlenku węgla ma największy wpływ na tworzenie się dziury ozonowej oraz globalne ocieplenie. Jeżeli chodzi o działania praktyczne – tutaj także istnieje potrzeba edukowania. Wprawdzie wiemy, które z ekologicznych zachowań są ważne, ale nie zawsze wprowadzamy je w życie. Najtrudniej jest nam zrezygnować z używania plastiku. Tę czynność jako istotną wskazało 88% badanych, jednak już tylko 44% zadeklarowało, że faktycznie to robi. Co ciekawe, to właśnie odpady plastikowe należą do największych obaw środowiskowych badanych (35% wskazań). Podobną dysproporcję możemy zaobserwować w kwestii lokalnych działań środowiskowych, które jako ważne zostały ocenione przez 83% respondentów. W rzeczywistości jedynie 13% brało w takich akcjach udział. Pokazuje to potrzebę edukacji w zakresie podejmowania aktywności na „własnym podwórku” oraz stworzenia ku temu odpowiednich warunków.

Zielona Ostoja, czyli ekoedukacja w praktyce

Zielona Ostoja, która już wiosną tego roku otworzy się w Otwocku pod Warszawą, będzie przestrzenią w pełni dostosowaną do wymogów ekologicznych i dostępną dla każdego, kto zechce działać na rzecz natury. Dodatkowa infrastruktura na terenie pawilonu zapewni odpowiednie środki do wspólnych działań.

Zielona Ostoja to przestrzeń zbudowana w ramach idei zrównoważonego rozwoju. Misją tego projektu jest edukacja, promowanie ekologicznych inicjatyw, wymiana doświadczeń i wspólne działanie. Planujemy warsztaty oraz spotkania z ekspertami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Zielarstwo i ziołolecznictwo, tworzenie naturalnych kosmetyków i środków czystości czy gotowanie zero waste to tylko niektóre z warsztatów, na które zaprosimy każdego, kto chce nauczyć się dbać o środowisko. Ostoja to również miejsce, w którym chcielibyśmy wspólnie z mieszkańcami przeprowadzić działania na rzecz ich własnego otoczenia, takie jak sprzątanie lasu, sadzenie drzew czy budowanie domków dla ptaków. Planujemy także cykl spotkań, które pomogą mieszkańcom lepiej poznać otaczającą ich faunę i florę. Chcemy, aby oprócz walorów edukacyjnych projekt miał również realną i wymierną wartość dla powiatu otwockiego i Rezerwatu Świder, a Zielona Ostoja Renault stała się inspiracją dla inicjatyw proekologicznych w całym kraju: podpowiemy, w jaki sposób działać na rzecz swojego najbliższego otoczenia – mówi Agata Szczech, dyrektor Komunikacji Terytorium East Grupy Renault.

Przestrzeń otwarta na inicjatywy

Każdy, kto zgłosi pomysł na przeprowadzenie własnej, wartościowej inicjatywy ekologicznej, będzie mógł skorzystać z infrastruktury budynku za darmo. Projekt stwarza również wiele możliwości aktywizowania samych mieszkańców Otwocka, z którym Renault podjęło współpracę w ramach kampanii.

Będziemy zachęcać mieszkańców do działania na rzecz terenów wokół nas. Rezerwat Świder to miejsce o niesamowitej bioróżnorodności, zwłaszcza wodnej. Warto więc nauczyć lokalną społeczność, w jaki sposób o nią dbać. Sami będziemy uczestniczyć w warsztatach i spotkaniach na terenie pawilonu oraz je współorganizować. Każda z instytucji w powiecie otrzyma zaproszenie do korzystania z otwartej przestrzeni Zielonej Ostoi oraz informację o harmonogramie aktywności na jej terenie. Zaprosimy więc placówki edukacyjne, fundacje, instytucje kultury do udziału w aktywnościach i do proponowania własnych inicjatyw. Mamy nadzieję, że ta wartościowa przestrzeń zostanie odpowiednio wykorzystana przez mieszkańców, ale również i osoby z innych miast i województw, do czego będziemy cały czas zachęcać – mówi Jarosław Margielski, prezydent Otwocka.

Ekologiczna przestrzeń

Kampania skupia się nie tylko na edukacji, lecz także na tym, aby w ramach działań komunikacyjnych przestrzegać wszelkich norm związanych z zasadami zero-waste. Te będą towarzyszyły Zielonej Ostoi Renault na całym etapie trwania projektu. Dotyczą one również wyposażenia pawilonu, który powstanie we współpracy z JYSK.

W projekcie Zielonej Ostoi Renault nasz udział skupi się na promowaniu ekologicznych rozwiązań dla domu. Wyposażymy pawilon edukacyjny, jak i jego najbliższe otoczenie w meble, akcesoria i tekstylia pochodzące z przyjaznego środowisku procesowi produkcji. Chcemy pokazać, że da się urządzić wnętrze w zgodzie z naturą i co więcej, że niektórzy z nas już to robią. Uważamy, że pokazanie takich konkretnych działań i przykładów będzie inspiracją dla innych, bo zawsze jest nam łatwiej podjąć decyzje zakupowe, mając odpowiednią dawkę inspiracji – mówi Sylwia Filimon, Kierownik Komunikacji i PR JYSK Polska.

Otwarcie Zielonej Ostoi Renault przewidziane jest na wiosnę 2021 roku. Kampania edukacyjna – w tym webinary – rozpocznie się w lutym. Wszystkie informacje, w tym harmonogram wydarzeń towarzyszących można znaleźć na stronie www.zielonaostoja.renault.pl

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *