Najdłuższa autostrada w Polsce jest już przejezdna

Autostrada A4 została w całości ukończona. Od 20 lipca br. oficjalnie po ostatnim kawałku Rzeszów-Jarosławiec zaczęły jeździć pierwsze samochody.

A4 to najdłuższa autostrada w Polsce (672 km). Łączy wschód z zachodem, prowadzi od granicy z Ukrainą, do granicy z Niemcami.

Wykonawcy ostatniego odcinka, czyli BUDIMEX i STRABAG, wywiązali się za powierzonego im zadania w 16 miesięcy. Do wykonania zostało jeszcze dokończenie niektórych prac poza głównym ciągiem autostrady, ale mają one zostać ukończone do 20 października 2016 roku. Konsorcjum dotrzymało obietnicy, że droga będzie przejezdna przed zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.

To przełomowy moment dla wszystkich zaangażowanych w rozbudowę dróg szybkiego ruchu w Polsce. A4 jest najważniejszą drogą, symbolicznie łączącą zachód Europy ze wschodem. Dzisiaj do Niemiec i Ukrainy jest nam bliżej niż kiedykolwiek dotąd. Dla nas, jako firmy budowlanej, to też powód do dumy. STRABAG w ciągu prawie 20 lat był zaangażowany w budowę ponad 1/3 całej trasy A4. Wybudowanie ostatniego, tak bardzo oczekiwanego przez wszystkich odcinka, ma swój wymiar symboliczny. Teraz pozostaje nam dokończenie autostrady A1, która połączy północ z południem, co także odbędzie się ze znaczącym udziałem STRABAG – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Zakres wykonanych prac obejmował wybudowanie lub przebudowanie 2,8 km wojewódzkich, powiatowych i gminnych dróg publicznych krzyżujących się z autostradą oraz 38,2 km dróg serwisowych. Podczas realizacji odcinka ułożono 340 tys. ton masy bitumicznej, ok. 416 tys. mkw. podbudowy z kruszywa, ok. 410 tys. kwa stabilizacji cementem. Poza tym na całym odcinku autostrady zbudowano system odwodnienia terenu (rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia oczyszczające wody opadowe z jezdni autostrady), urządzenia ochrony środowiska i przepusty ekologiczne, nasadzono zieleń ochronną, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt oraz postawiono ekrany akustyczne.

Źródło: STRABAG