Koncerny powołały w Davos Radę Wodorową

Trzynaście wiodących firm z branży energetycznej, transportowej i przemysłowej 17 stycznia  w Davos w Szwajcarii stworzyło tzw. Radę Wodorową (Hydrogen Council). Inicjatywa ta ma przyczynić się do osiągnięcia ambitnego celu ustanowionego podczas zorganizowanej w 2015 roku w Paryżu Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu nieprzekraczającego 2 stopni Celsjusza.

Rada Wodorowa chce uczynić wodór jednym z kluczowych rozwiązań stosowanych w procesie transformacji energetycznej. Celem jest szybkie rozpoczęcie inwestycji w rozwój i komercjalizację sektora wodorowego i ogniw paliwowych. Te inwestycje są obecnie warte około 1,4 mld euro rocznie.

Przyspieszenie prac mających na celu realizację założonego celu będzie możliwe pod warunkiem, że interesariusze zapewnią większe wsparcie dla wodoru w ramach przyszłego koszyka energetycznego, wprowadzając odpowiednią politykę oraz programy wsparcia.

Radę Wodorową obecnie tworzy trzynastu dyrektorów generalnych i prezesów firm z różnych sektorów. Wśród międzynarodowych organizacji aktualnie zaangażowanych w ten projekt znajdują się: Air Liquide, Alstom, Anglo American, BMW GROUP, Daimler, ENGIE, Honda, Hyundai, Kawasaki, Royal Dutch Shell, The Linde Group, Total oraz Toyota. Radzie przewodniczy dwóch współprzewodniczących pochodzących z różnych obszarów geograficznych i sektorów – obecnie są to przedstawiciele firm Air Liquide i Toyota.

– Rada Wodorowa skupia wiodące na świecie firmy z branży przemysłowej, motoryzacyjnej i energetycznej, które chcą podkreślić znaczenie wodoru, jako kluczowego rozwiązania w procesie transformacji energetycznej w sektorze usług mobilnych, energetycznym, przemysłowym i mieszkalnictwa. W tym celu należy więc opracować nowe strategie, które będą stanowiły wsparcie dla tego przedsięwzięcia. Nie możemy jednak uczynić tego sami. Potrzebujemy rządów, które wesprą wodór odpowiednimi działaniami, jak na przykład projektami inwestycji w infrastruktury prowadzonymi na dużą skalę. Apelujemy więc dzisiaj do światowych przywódców, aby wsparli wdrażanie wodoru, dzięki czemu będziemy mogli wspólnie zrealizować cele klimatyczne i przyspieszyć rozwój rodzącego się ekosystemu wodorowego – powiedział Benoît Potier, dyrektor zarządzający, Air Liquide.

– Rada Wodorowa w odpowiedzialny sposób przejmie rolę lidera w prezentowaniu światu technologii wodorowych oraz korzyści, jakie ze sobą niosą. Oczekujemy współpracy i zrozumienia ze strony rządów, firm i – przede wszystkim – sfery publicznej. Toyota od zawsze dąży do przejęcia wiodącej roli we wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych i środowiskowych w przemyśle motoryzacyjnym, włączając w to wprowadzanie na rynek samochodów z ogniwami paliwowymi. Wiemy, że oprócz transportu, wodór może przyczynić się do wsparcia naszego przejścia na model społeczeństwa niskoemisyjnego w wielu różnych gałęziach przemysłu i w całym łańcuchu wartości. Rada Wodorowa chce w aktywny sposób promować to przejście – poinformował Takeshi Uchiyamada, prezes Toyota Motor Corporation.

– Honda oczekuje, że do – mniej więcej – 2030 roku dwie trzecie globalnego wolumenu sprzedaży samochodów osobowych tej firmy będą stanowiły modele z rozwiązaniami elektrycznymi, jak na przykład zeroemisyjne pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi oraz samochody elektryczne, jak również hybrydy i hybrydy typu plug-in. Wierzymy, że wodór i samochody z ogniwami paliwowymi mogą stanowić centrum systemu energetycznego w społeczeństwie. Jako jedna z wiodących firm opracowujących technologie FCV, Honda chce wesprzeć działania mające na celu opracowanie modelu społeczeństwa wodorowego na całym świecie. Radę wodorową tworzą wiodące firmy z sektora przemysłowego i energetycznego, dlatego uważamy, że nasze wspólne działania przyspieszą ten proces – powiedział Seiji Kuraishi, wiceprezes zarządzający, Honda Motor Co., Ltd.

Źródło: Honda