Audi uruchamia program środowiskowy Mission:Zero

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła tę dekadę – Dekadą Różnorodności Biologicznej ONZ. Ma to zwiększyć świadomość społeczeństw na temat globalnego ginięcia gatunków i promować działania dążące do powstrzymania tego procesu. Audi włącza się do tej akcji i na terenie wszystkich swoich fabryk realizuje projekty na rzecz różnorodności biologicznej. Jako członek inicjatywy Biodiversity in Good Company, koncern zaangażowany jest w ochronę bioróżnorodności biologicznej i wszystkie działania z tym związane konsoliduje w swoim nowym programie środowiskowym Mission:Zero.

W ramach programu Mission:Zero Audi skupia się na czterech obszarach działań: na dekarbonizacji z wyraźnym naciskiem na zrównoważoną produkcję, na oszczędnym gospodarowaniu wodą, na efektywnym zarządzaniu zasobami i na zachowaniu bioróżnorodności. By produkcja samochodów marki Audi była jak najbardziej przyjazna dla środowiska i neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, koncern w każdy z tych obszarów angażuje odpowiednie środki. Zgodne z naturą zaprojektowanie i zagospodarowanie otwartych przestrzeni w zakładzie produkcyjnym Audi w Münchsmünster, to pionierski projekt na rzecz bioróżnorodności. Ten z rozmysłem ekologiczne zaprojektowany kompleks budynków produkcyjnych niedaleko Ingolstadt rozciągający się na powierzchni 17 hektarów, jest w tej chwili szczególnie cennym siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Znaleźć tam można ponad 110 gatunków roślin, a około 90 gatunków dzikich pszczół utworzyło tam swe gniazda.

Projekt w Münchsmünster otrzymał w 2019 roku nagrodę Landu Bawaria „Blühender Betrieb”. Nagroda ta jest częścią inicjatywy „Blühpakt Bayern”, w ramach której bawarskie Ministerstwo Środowiska i Ochrony Konsumentów chce zachęcić firmy do tworzenia przyjaznych dla roślin i owadów przestrzeni. By takową nagrodę otrzymać, należy spełnić szereg rygorystycznych kryteriów w obszarze wspierania flory i fauny na terenie firmy. Dla przykładu: co najmniej 20 procent otwartych przestrzeni musi być naturalnymi obszarami kwitnienia. Nie wolno też stosować chemicznych pestycydów i podłoży zawierających torf. Projekty takie jak ten w Münchsmünster, stanowią punkt odniesienia dla podobnych działań we wszystkich fabrykach Audi na całym świecie. Wśród działań tych znaleźć można: „zielone” dachy w zakładzie w Ingolstadt, kwitnące łąki w fabryce Neckarsulm, zazielenione fasady i kolonie pszczół w zakładzie w Brukseli, zielony pas wokół fabryki w San Jose Chiapa (Meksyk) z zalesieniem pobliskich terenów stoma tysiącami drzew, hotele dla owadów i mokry biotop w Neuburgu oraz odnowa stepu typowego dla regionu Győr na Węgrzech.

Projekt bioróżnorodności w Münchsmünster to zasadniczy wkład Audi do inicjatywy Biodiversity in Good Company, do której firma dołączyła w 2015 r. Inicjatywa ta łączy firmy z różnych branż we współpracy mającej na celu ochronę i zrównoważone wdrażanie różnorodności biologicznej na całym świecie.

–  W roku 2020 świętujemy piątą już rocznicę członkostwa w inicjatywie Biodiversity in Good Company. Chcemy pokazać, że poważnie podchodzimy do ochrony przyrody na terenie wszystkich naszych fabryk” mówi Rüdiger Recknagel, szef działu ochrony środowiska w AUDI AG. – Obszary naturalne są udanym przykładem zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem: są one szczególnie cenne ekologicznie i zwykle również tańsze w utrzymaniu niż standardowe tereny zielone o wysokich wymaganiach jeśli chodzi o ich konserwację. Ponadto pracownicy podczas przerw mogą cieszyć się w nich możliwością najwyższej jakości odpoczynku i relaksu.

Audi angażuje się w ochronę różnorodności biologicznej również poza terenem swoich zakładów. W roku 2008 w lesie Köschinger niedaleko Ingolstadt został zapoczątkowany projekt badawczy Oak Forest. Na początku zasadzono w jego ramach 36 tysięcy angielskich dębów, których teraz jest już ponad 100 tysięcy na terenach przylegających do zakładów Audi w Ingolstadt, Neckarsulm, Győr, Brukseli i w San José Chiapa. Długoterminowym wsparciem naukowym tego projektu zajęła się założona w roku 2009 Fundacja Audi na Rzecz Środowiska. Zależności między gęstością drzewostanu, bioróżnorodnością i potencjałem wiązania CO2 są badane pod kierunkiem Katedry Nauk o Lasach na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Projekt Oak Forest jest jednym z wielu przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska i zachowanie różnorodności biologicznej realizowanych przez Fundację Audi na Rzecz Środowiska.

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *