Andrzej Krzemiński przewodniczącym Związku Polskiego Leasingu

Andrzej Krzemiński, prezes Raiffeisen Leasing, po czterech latach wraca na stanowisko przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Zastąpi on Wojciecha Rybaka, który awansował w strukturach Grupy Banku Millennium.

Andrzej Krzemiński jest wiązany ze Związkiem Polskiego Leasingu od dziewięciu lat. W latach 2009 -2012 stał na czele organizacji. W 2014 r. ponownie dołączył do władz ZPL, początkowo sprawując funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego, a 23 czerwca br. po raz drugi stanął na czele ZPL.

Jest autorem koncepcji zespołów i grup roboczych, które funkcjonują w ZPL od 2007 r. W ich ramach eksperci branży leasingowej pracują społecznie na rzecz rozwiązań istotnych dla funkcjonowania polskich leasingodawców i ich klientów.

– Powrót na to zaszczytne stanowisko to dla mnie poważne wyzwanie: nie wystarczy bowiem dobrze wypełniać powierzoną funkcję. Czuję na sobie obowiązek zwiększenia mocy sprawczej naszej organizacji. Firmy członkowskie wspierają swoją działalnością blisko 30% wszystkich aktywnych przedsiębiorstw w Polsce, zarządzamy ogromnym majątkiem budującym PKB naszego kraju. Branża leasingowa jest źródłem innowacji, nasz rynek jest wysoce konkurencyjny, ale jednocześnie potrafimy działać wspólnie na rzecz poprawy warunków działania klientów. Będę dokładał wiele wysiłku by rosła przydatność Związku tak dla klientów jak i dla firm członkowskich – powiedział Krzemiński.

Wojciech Rybak złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, poprzedzoną rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu Millennium Leasing, w związku ze zmianą zakresu zadań w Grupie Banku Millennium. Został powołany w skład Zarządu Banku i będzie odpowiedzialny za rynek klientów detalicznych.

– Branża leasingowa rozwija się dynamicznie, ma do odegrania niezwykle istotną rolę we wzroście inwestycji polskich przedsiębiorców, zapewniając stabilne, innowacyjne i konkurencyjne warunki finansowania rozwoju. Związek w obecnej formule, zrzeszający nie tylko najsilniejszych graczy na rynku, jest wyraźnym, spójnym głosem, słyszanym w Warszawie i Brukseli. Życzę dalszego rozwoju branży leasingowej, dla mnie zawsze tożsamego z rozwojem polskiej gospodarki – powiedział Wojciech Rybak.

Obok Andrzeja Krzemińskiego pracę w Komitecie Wykonawczym ZPL będą̨ kontynuować Jerzy Kobyliński (były Prezes Zarządu spółek z Grupy Masterlease), Radosław Kuczyński (Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego), Leszek Pomorski (Członek Zarządu PZWLP, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Alphabet Polska Fleet Management), a także kandydujący na kolejną kadencję do Zarządu Leaseurope, Mieczysław Woźniak (Prezes Zarządu mLeasing).

Źródło: ZPL