Toyota zainwestuje 35 mln dolarów w badania nad pojazdami autonomicznymi

Collaborative Safety Research Center Toyoty rozpoczyna program badawczy Next nad kwestiami bezpieczeństwa związanymi z nowymi technologiami w motoryzacji. CSRC skupi się na zagadnieniach autonomicznego prowadzenia i samochodów połączonych w sieci.

Ośrodek Collaborative Safety Research Center (CSRC) Toyoty rozpoczął nową fazę badań nad bezpieczeństwem samochodów oraz podsumował zakończony sukcesem 5-letni program badawczy. Nowy etap o nazwie CSRC Next skupi się na wyzwaniach i szansach, jakie stworzą w następnej dekadzie samochody autonomiczne oraz pojazdy połączone w sieci. Projekty ośrodka pomogą przyspieszyć rozwój technologii autonomicznego prowadzenia oraz zbadać złożone relacje między przyszłymi technologiami w motoryzacji a szerszymi trendami społecznymi.

Program CSRC Next został zaprezentowany w 2014 roku. Jego celem jest wsparcie bezpiecznych strategii przestawienia motoryzacji na rozwiązania przyszłości. Koszt realizacji zaplanowanej do 2021 roku wyniesie 35 milionów dolarów. Badania zostaną przeprowadzone w 4 kierunkach. Są to:

Integracja systemów bezpieczeństwa biernego i czynnego, z wykorzystaniem czujników zapobiegających zderzeniom, aby udoskonalić i spersonalizować systemy przeciwdziałania wypadkom.

Modelowanie doświadczeń użytkownika (UX) opartego na zaawansowanej technologii, z myślą o indywidualnych użytkownikach i społecznościach, aby zwiększyć użyteczność pojazdów i wzmocnić relację między kierowcą i samochodem.

Prace nad wykrywaniem stanu fizycznego kierowcy dzięki badaniom stanu zdrowia osób ze stwierdzonymi poważnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby układu krążenia czy cukrzyca, mogącymi prowadzić do utraty panowania nad samochodem.

Zastosowanie technik analizy wielkich baz danych oraz danych o bezpieczeństwie do opracowania algorytmów i narzędzi służących do przetwarzania danych dostarczanych przez samochody.

Współpraca z renomowanymi ośrodkami

CSRC Next będzie realizowany we współpracy z firmami badawczymi Toyota Research Institute (TRI) i Toyota Connected (TC). Na program CSRC Next składa się 8 projektów, które zostaną przeprowadzone wspólnie z 6 uczelniami. Jednym z nich jest praca nad nowymi systemami wykrywania i identyfikowania przeszkód oraz nad lepszym rozumieniem interakcji między kierowcami w ruchu drogowym. Badania będą prowadzone na potrzeby technologii autonomicznych samochodów wspólnie z Massachusetts Institute of Technology (MIT) w ramach międzydyscyplinarnego programu AgeLab. We współpracy z Virginia Tech prowadzone będą prace nad problemami, które mogą się wiązać z wdrażaniem Integrated Safety Systems (ISS), w tym z systemami bezpieczeństwa biernego i czynnego.

Jednym z beneficjentów badań CSRC jest ratownictwo medyczne. Projekt przeprowadzony z University of Michigan opracowywał cyfrową technikę wykrywania i przewidywania poważnych ataków serca u kierowcy, w tym zawału mięśnia sercowego czy niedokrwienia mięśnia sercowego. W ramach programu CSRC Next dane elektrokardiograficzne zebrane w szpitalach i w samochodach zostaną wykorzystane w modelach uczenia się maszyn.

Na początku czerwca CSRC przedstawi wyniki swojej działalności oraz dalsze plany na 25. międzynarodowej konferencji Enhanced Safety of Vehicles (ESV) zorganizowanej w Detroit przez National Highway Traffic Safety Administration.

Źródło: Toyota