Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych rozpoczyna współpracę z MHC Mobility

Stowarzyszanie Kierowników Flot Samochodowych (SKFS), organizacja skupiająca szefów flot samochodowych, zarządzających łącznie flotą 90 tysięcy pojazdów w Polsce oraz MHC Mobility – dostawca nowoczesnych rozwiązań…

Zobacz więcej... Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych rozpoczyna współpracę z MHC Mobility