Menadżer Floty

Zarządzanie samochodami dostawczymi oraz ich użytkowanie przez pracowników firmy wiąże się dla menadżera floty z szeregiem obowiązków. Poza eksploatacją obecnie w centrum zainteresowania znajdują się również potrzeby klienta, ustawy i wytyczne, a także ogólna wiedza dotycząca nowych technologii.

Podczas szkolenia przekażemy Państwu informacje dotyczące m.in:
*zmian w prawie transportowym,
*czasu pracy kierowców wg prawa,
*bezpieczeństwa w transporcie,
*samochodu EV w transporcie,
*nowoczesnych narzędzi w zarządzaniu flotą samochodów dostawczych,
*kompetencji miękkich menadżerów.

Dodatkowo, każdy z uczestników będzie miał możliwość sprawdzenia różnych modeli samochodów dostawczych podczas jazd testowych realizowanych w trakcie szkolenia. Akademia Menadżera Floty oferuje system szkoleń skupiony na potrzebach zarządców flot, jednocześnie biorąc pod uwagę wymagania przedsiębiorców.

Program

08:30 - 09:00 Rejestracja uczestników
09:00 - 10:00 Przepisy prawne w transporcie
10:00 - 10:15 Przerwa kawowa
10:15 - 11:15 Nowoczesne narzędzia w zarządzaniu flotą samochodów dostawczych
11:15 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 12:30 Obłsuga floty w zakresie ogumienia
12:30 - 14:30 Jazdy testowe, lunch, networking
14:30 - 15:30 Sposoby finansowania floty samochodów dostawczych
15:30 - 15:45 Przerwa kawowa
15:45 - 16:30 Samochód EV w transporcie
16:30 Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów

Organizator

Organizator

Lokalizacja

Lokalizacja i termin zostaną podane w najbliższym czasie.