Związek Polskiego Leasingu partnerem merytorycznym IV Targów EkoFlota – Motoryzacja Przyszłości

Dziś otrzymaliśmy bardzo miłą i ważną dla nas wiadomość. Związek Polskiego Leasingu objął IV Targi EkoFlota – Motoryzacja Przyszłości patronatem merytorycznym. To dla nas ogromny zaszczyt móc współpracować z instytucją, która zrzesza ponad 90 procent rynku leasingu w Polsce. 25 lat doświadczenia czerpanego prosto z rynku, skupione w jednym miejscu, to nieocenione źródło wiedzy dla wszystkich osób związanych z motoryzacją i rynkiem finansowym.

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) która skupia obecnie 29 podmiotów działających na Polskim rynku. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL reprezentuje interesy swoich członków współpracując, z licznymi organizacjami biznesowymi i organizacjami pracodawców m.in. Związkiem Banków Polskich, Krajową Izbą Gospodarczą, Konfederacją Lewiatan.

ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na www.leasing.org.pl