Zmiana na stanowisku prezesa zarządu Audi

Rada Nadzorcza Audi AG zadecydowała o natychmiastowym i tymczasowym powierzeniu obowiązków prezesa zarządu Abrahamowi Schotowi.

Zmiany na stanowisku prezesa zarządu są spowodowane aresztowaniem na podstawie wniosku sporządzonego przez prokuraturę w Monachium, dotychczasowego prezesa Audi – Ruperta Stadlera.  Rupert Stadler zwrócił się do Rady Nadzorczej Audi AG oraz do Rady Nadzorczej Volkswagen AG, o zwolnienie go z dotychczas zajmowanych stanowisk. Obie rady nadzorcze przyjęły prośbę, z zaznaczeniem, że zwolnienie to pozostaje w mocy tymczasowo, dopóki nie zostaną wyjaśnione okoliczności, które doprowadziły do aresztowania dotychczasowego prezesa zarządu.

Abraham Schot, który przejął obowiązki prezesa zarządu Audi AG, do tej pory był członkiem zarządu i od 1 września 2017 odpowiedzialny był za sprzedaż i marketing w koncernie.

Źródło: Audi