Wzrost znaczenia branży leasingowej w Europie

Wstępne dane europejskiej federacji Leaseurope pokazują, że europejski rynek leasingu w 2018r. zanotował 7,3 proc. wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Polska branża leasingowa dzięki wysokiemu poziomowi finansowania przedsiębiorstw awansowała z 7. na 5. miejsce w europejskim rankingu. To najwyższa lokata zajmowana przez polską branżę leasingową w historii.

„Wynik polskiego sektora leasingowego i jego awans w Europie szczególne nas cieszy w kontekście 15. rocznicy przystąpienia przez Polskę do struktur Unii Europejskiej oraz 25. rocznicy działalności Związku Polskiego Leasingu. Dołączenie przez Polskę do UE w 2004 roku, otworzyło przed leasingiem nowe możliwości. Rynki leasingowe starych państw członkowskich Unii były wówczas zdecydowanie bardziej rozwinięte, dzięki czemu polskie przedsiębiorstwa mogły w większym niż dotychczas stopniu czerpać z zagranicznych doświadczeń i standardów. Rosło znaczenie leasingu jako formy wsparcia w pozyskiwaniu środków unijnych. Podobnie współpraca pomiędzy ZPL a Leaseurope rozpoczęła się niemal od razu po rejestracji polskiego Związku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie i od 1994 roku cały czas się rozwija. Od początku współpracy ZPL ma swojego reprezentanta w zarządzie Leaseurope” – powiedział Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.

Wyniki europejskiej branży leasingowej różnią się w zależności od rodzaju finansowanych aktywów, chociaż zarówno rynek nieruchomości, jak i ruchomości wykazały wzrosty w 2018 roku. Ten pierwszy urósł o 3,2%, drugi trzy razy szybciej (9,8%)W wyniki poszczególnych europejskich rynków są znaczne zróżnicowane. Niektóre zanotowały niewielkie spadki, a w innych nastąpił dwucyfrowy wzrost, w tym w Polsce, gdzie odnotowano 21,8 proc. dynamikę r/r. W Zyskał rynek leasingu pojazdów, poprawiając wynik o 5,9 proc. w stosunku do 2017r., jednak jak wskazuje Leaseurope, jest to rezultat nieco słabszy w stosunku do poprzednich lat. Analizy europejskiej organizacji pokazują, że nowe normy emisji spalin, które weszły w życie w 2018 r. prawdopodobnie będą miały wpływ na tę część rynku leasingu w kolejnych miesiącach.

Patrząc z perspektywy krajowej, przez ostatnie 25 lat transformacji polska branża leasingowa wspierała procesy rozwojowe naszej gospodarki. Bez leasingu przedsiębiorstwa nie miałyby szans na niezbędne im maszyny i urządzenia czy środki transportu, a gospodarka na modernizację. Dziś firmy członkowskie Związku Polskiego Leasingu wspierają swoją działalnością blisko 30% wszystkich aktywnych przedsiębiorstw w Polsce, branża sprzyja polskiej innowacyjności i jest kluczowym źródłem finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 30 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL reprezentuje interesy swoich członków współpracując, z licznymi organizacjami biznesowymi i organizacjami pracodawców m.in. Związkiem Banków Polskich, Krajową Izbą Gospodarczą, Konfederacją Lewiatan. ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na www.leasing.org.pl

Źródło: Związek Polskiego Leasingu